UgensErhverv.dk

Behov for uvildig instans

Virksomhed vil fortsat presse på for at få gennemskuelighed og øget kvalitetsniveau på undertagsmarkedet.

28-05-2008

Virksomhed vil fortsat presse på for at få gennemskuelighed og øget kvalitetsniveau på undertagsmarkedet.


Af journalist Jørgen Hansen

Gennem de seneste par år har der været turbulens på undertagsmarkedet, som fortsat er præget af stor usikkerhed, men tilsyneladende sker der ikke ret meget.

- Vi møder stor utryghed rundt omkring, og det er fuldt forståeligt. Tagkonstruktionens materialer og arbejdets udførelse er jo den bygningsdel, som der er flest tvister om.

Direktør Fin G. Laursen, Byggros i Holbæk, har bl.a. sammen med Jørgen Fagerlund fra Fagerlund Tagsystemer søgt at gøre undertagsmarkedet gennemskueligt og højne kvalitetsniveauet.

- Konsekvenserne af et forkert materialevalg, en udsat beliggenhed, en lav taghældning eller en mangelfuld udførelse kan jo betyde en utæt konstruktion med fatale følger og store økonomiske konsekvenser for både bygherre, rådgivere og udførende, siger Fin G. Laursen.

I Byggeriets Arbejdsgivere – BYG gøres en stor indsats for at højne kvalitetsniveauet. Organisationen har tre gange undersøgt undertagsmarkedet, hvor det i den seneste undersøgelse blev konstateret, at hvert andet undertag ikke lever op til den angivne klasse eller nødvendige dokumentation.

- Den indsats, BYG gør, er særdeles fin, men jeg så samtidig gerne, at en uvildig instans foretog afprøvninger, så alle er sikre på, at der bliver valgt det produkt, som egner sig bedst til den givne konstruktion. Om det skal være Teknologisk Institut eller en anden instans, der skal gå ind og sige, at de og de krav skal opfyldes, og den og den dokumentation skal være til stede, ved jeg ikke, men der bør snart ske noget.

- I dag er der jo mange udbydere af undertage, og det kan være vanskeligt for forhandlere og håndværkere at vurdere, om den dokumentation, der står på et stykke papir, nu også er rigtig. Og i BYG’s seneste undersøgelse viste det sig da også, at der var mange mangelfulde produktoplysninger og monteringsanvisninger, ligesom en hel del var udaterede.

Fin G. Laursen mener således, at det for branchen som helhed vil være gavnligt med fælles dokumentation og undertagsklasser, og at der sker kontrol fra en uvildig instans.
Undertagsmarkedet er fortsat stort. Specielt var der naturligvis voldsom travlhed i 2000 og 2001 efter stormen, men generelt skal mange tagkonstruktioner udskiftes.

Byggros, der er blandt markedslederne indenfor flere specialprodukter og –systemer til bygge- og anlægsbranchen, har på netop undertagsmarkedet for nylig sluttet en handel med Fagerlund Tagsystemer ApS i Jyderup om overtagelse af eneforhandlingen i Danmark af Sarnafil undertage med tilbehør.

- I det temmelig turbulente marked har det været særdeles vigtigt for os, at vi kan tilbyde produkter og løsninger, som sikrer vore kunder på bedste måde. Disse undertagsprodukter kan vi stå inde for, for det er ubetingede højkvalitetsprodukter, og sikkerheden er i top, fastslår Fin G. Laursen.

Sarnafil International AG i Schweiz har mere end 45 års erfaring i fremstilling af fugtmembraner og er i dag repræsenteret med produktion og egne afdelinger i over 14 lande. Omsætningen er på godt fem milliarder kroner.

Direktør Jørgen Fagerlund ønsker i øvrigt så småt at trække sig tilbage for at nyde pensionisttilværelsen. Siden 15. september har Byggros kunnet sælge Sarnafil undertage samtidig med, at Fagerlund Tagsystemer året ud fortsætter med at levere til sine kunder, så den endelige overtagelse sker ved årsskiftet.

- Jeg er personligt meget glad for denne aftale. Jeg føler mig overbevist om, at vi i vort valg af Byggros har sikret vore kunder en seriøs leverandør af undertagene, siger Jørgen Fagerlund.

Byggros har et datterselskab i Sverige, og sandsynligvis vil der også på et tidspunkt her blive startet med Sarnafil undertage.

- Jeg tror, der vil være et marked for undertagene med tilbehør også i Sverige, men svenskerne har en lidt anden tradition end vi, da de jo traditionelt bruger plader med pap oven på, siger Fin G. Laursen.


Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene