UgensErhverv.dk

Alternativer støver mere

Alternative isoleringsmaterialer udvikler mere støv end mineraluld, viser ny undersøgelse.

28-05-2008

Alternative isoleringsmaterialer udvikler mere støv end mineraluld, viser ny undersøgelse

Det har nu vist sig, at isolering med alternative isoleringsmaterialer udvikler mere støv end isolering med mineraluld.

Arbejde med en række undersøgte alternative materialer må således kun udføres, når der benyttes et egnet åndedrætsværn – dette behøves ikke ved arbejde med stenuld.

Det er i en ny rapport, at Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) og By og Byg vurderer, i hvilket omfang isolering med forskellige isoleringsmaterialer påvirker arbejdsmiljøet.

Thomas Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet, oplyser, at en sammenligning på tværs af de enkelte isoleringsopgaver, men for samme isoleringsmateriale, har vist, at loftsisolering støver mere end facadeisolering.

Desuden er isolatøren mere udsat end medhjælperen.

Ses der på de enkelte materialer, støver alternativer til mineraluld mere.
Ved isolering med løsuld (papirbaseret uld eller træuld) eller granulat (Perlite) blev grænseværdien for den samlede mængde støv i luften overskredet, så arbejdet kun måtte udføres med åndedrætsværn. For nogle af disse isoleringsmaterialer blev grænseværdien desuden overskredet for nogle specifikke komponenter i støvet (bor, aluminium).

Ved isolering med måtter forurenede måtter af hør mere end måtter af mineraluld, og for et specifikt hørmåtteprodukt blev grænseværdien for den samlede støvmængde overskredet ved isolering på loft.

Isolering med mineraluldsmåtter overskred ikke grænseværdierne for støv og for mineraluldsfibre i luften.

En standardiseret laboratorietest viste, at måtter af mineraluld (Rockwool og Isover) kunne karakteriseres som ikke støvende, hørmåtter (Dansk Naturisolering) som lidt støvende og hørmåtter (Heraflax) som støvende.

Løsuld var meget støvende (papirbaseret uld fra Miljøisolering, Isodan, Ekofiber samt træuld fra Thermocell). Granulat (Perlite) støvede mest.

Denne rangordning bygger på testresultater for et stort antal af andre typer støvafgivende materialer.

Isoleringsmateriale, som er baseret på papir, træ eller hørfibre, kan indeholde betydelige mængder flammehæmmere og biocider, typisk boraks, borsyre og aluminiumhydroxid. Perlite er et uorganisk materiale, og derfor er der ikke behov for at tilsætte disse stoffer.

Som følge af bakterievækst i råmaterialet kan der forekomme endotoksin – giftstoffer, som afgives af visse bakterier, ved brug af de fleste materialer.

- Endotoksinen kan også stamme fra produktionsprocessen. Undersøgelsen viste små mængder endotoksin i luften ved brug af langt de fleste materialer, dog lå koncentrationen ved loftisolering med et specifikt hørmåtteprodukt væsentligt over en kommende hollandsk grænseværdi. I Danmark findes ingen officiel grænseværdi.

Endnu findes ikke tilstrækkelig viden om eventuelle sundhedseffekter fra cellulosefibre. Disse fibre vurderes derfor indtil videre som organisk støv (papir, hør). Her er grænseværdien på 3 mg/m3 og fibre fra Thermocell som træstøv (2 mg/m3).

Undersøgelserne, som ’AMI Rapport 57. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer’ er baseret på, er finansieret af Energistyrelsen.

For at sikre en høj grad af sammenlignelighed mellem de enkelte materialer blev undersøgelserne udført under kontrollerede forhold ved fuldskalasimulering i en forsøgshal. Der blev udført fire gentagne målinger, dels ved facadeisolering og dels ved isolering af et loft.

-jhan


Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene