UgensErhverv.dk

Nedsæt byggemomsen

Uforståelig berøringsangst i Danmark for at bruge differentieret moms som konjunkturpolitisk redskab, mener Håndværksrådet.

28-05-2008

Af journalist Jørgen Hansen

Det er uforståeligt, at danske politikere viger tilbage fra at bruge differentieret moms som konjunkturpolitisk redskab. I eksempelvis Sverige er der slet ikke samme berøringsangst, og det gælder også i flere andre EU-lande.

Håndværksrådet foreslår nu, at momsen bliver nedsat på isolerede, udvalgte områder. Det sker efter, at den svenske statsminister Göran Persson op til valget for nylig foreslog, at den svenske byggemoms blev sænket på udvalgte typer boliger fra 25 til 6% for at sætte gang i boligbyggeriet.

Den svenske regering lagde rapporten ’Åtgärder för ökat bostandsbyggande’ frem som en del af sit valggrundlag forud for Riksdagsvalget i september, og da der fortsat er socialdemokratisk regering, må det ventes, at nedsat byggemoms senere tages op.

Håndværksrådets adm. direktør Lars Jørgen Nielsen og økonom Bo Sandberg mener, at baggrunden for den svenske rapport i store træk er den samme, som vi kender herhjemme fra.

- Det er grundlæggende de samme udfordringer, svenskerne står overfor. Efterspørgslen efter boliger har op igennem 90’erne så langt overhalet den træge udvikling på udbudssiden. Dette er sket i takt med den generelle genopretning af økonomien og som følge af ændrede familiemønstre m.v. Ligesom i Danmark er det i de store universitetsbyer, problemerne er mest akutte.

- På redskabssiden må man imidlertid konstatere, at svenskerne i en række henseender er længere fremme end de danske politikere.

I den svenske regerings forslag indgår således, at momsen på opførelse af studie-, ungdoms-, handicap- og ældreboliger sænkes fra 25 til 6%.

Trods EU-lovgivningens bestemmelse om, at det som hovedregel er medlemslandenes normal-moms skattesats – for Danmark og Sveriges vedkommende 25% - som skal anvendes inden for nybyggeri af boliger, så er det ifølge den svenske regering muligt at nedsætte momsen på opførelse af en lang række boligtyper, som der er et stort behov for, så længe det sker med henvisning til at være ’et led i en social politik’, som det formuleres i den svenske rapport.

- Allerede i dag er der flere lande, som betjener sig af dette håndtag, der for så vidt i sin indretning svarer fuldstændig til, at man af sociale årsager kan have lavere moms på basale fødevarer som mælk, grøntsager osv.

- Under alle omstændigheder åbner en nedsættelse af byggemomsen en ladeport af perspektiver, som man i Danmark helt klart også bør interesse sig for, mener Bo Sandberg.

Han tilføjer, at danske politikeres berøringsangst måske hænger sammen med, at en standard-momssats er lettere at administrere.

- Efter min opfattelse kan differentieret moms sagtens lade sig gøre, for det behøver ikke være så firkantet, og moms er i alt fald et bedre redskab end skat på arbejde.

Håndværksrådet forestiller sig, man kunne vælge handicap- og ungdomsboliger med nedsat byggemoms. Det vil således være led i en social politik og dermed ikke være i konflikt med EU-reglerne.

Lars Jørgen Nielsen og Bo Sandberg peger på, at udformning af forslaget sikrer fire ting.

For det første er det en ekstra indsats på nødvendige samfundsområder. Det vil give øget aktivitet i byggesektoren. Desuden vil Danmark få et brugbart erfaringsgrundlag af forsøg med differentieret moms.

- Hertil kommer, at ved at lade reglerne gælde på et meget selektivt område af byggesektoren vil det provenumæssigt være til at overskue konsekvenserne af. Vi har ikke regnet på det endnu, men på årsplan bør det ikke komme til at overstige et tocifret millionbeløb i mistede direkte indtægter for staten, hvortil kommer de gavnlige samfundsøkonomiske effekter af den øgede aktivitet m.v.

Håndværksrådet har i øvrigt også på et andet område rettet blikket mod Sverige og hentet endnu en offensiv ide her.

Rådet foreslår således, at man fra statens side belønner de kommuner, som opfører udlejningsbyggeri ved, at man fremskynder statslige infrastrukturinvesteringer i de pågældende kommuner.Lars Jørgen Nielsen og Bo Sandberg – nedsæt byggemomsen på isolerede, udvalgte områder. - Foto: Tom Bartho.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder