UgensErhverv.dk

Dyrt at imødekomme privates miljøønsker

Det koster urimeligt meget at få sine produkter indeklimamærket, mener direktør for mindre farvefabrik.

28-05-2008

Det koster urimeligt meget at få sine produkter indeklimamærket, mener direktør for mindre farvefabrik.

Af journalist Jørgen Hansen.

Poul Skovgaard, der er direktør i en mindre farvefabrik, vil gerne imødekomme kundernes ønsker om, at de ved køb af maling kan se, de har fået et indeklimarigtigt produkt. Det er bare ikke helt så nemt – eller rettere: Det vil koste ham en net sum penge.

På en villavej i Hvidovre ligger farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg, der er både producent, grossist og detailforhandler med forretning i København. Produktområderne omfatter såvel kunstnerartikler som produkter til brug ved restaurering og vedligehold.
Salget er stadig stigende, og der er ved for alvor at komme gang i eksport.

Da der er stadig større miljøbevidsthed, mente Poul Skovgaard, at det ville være en god ide at få produkterne indeklimamærket.

Der var ikke langt fra ide til handling, så han kontaktede Dansk Indeklima Mærkning på Teknologisk Institut. Han var interesseret i at høre, hvad han skulle gøre for at få produkter indeklimamærket, og hvad det ville koste.
- Jeg blev mere og mere chokeret, da vi kom til, hvad det ville koste mig at få certifikat på et produkt. Det ene store beløb efter det andet blev remset op i den anden ende af telefonen, og jeg kunne hurtigt regne ud, at et indeklimamærke på bare et enkelt produkt i løbet af få år ville stå mig i langt over 100.000 kr.

- Så valgte jeg altså at stå af. Jeg vil gerne have produkterne indeklimamærket, så alle kan se, at der ikke er indeklimaproblemer ved at anvende dem. Men jeg har altså ikke så mange penge til det formål, for det kan være vanskeligt nok at få det til at løbe rundt i forvejen. Samtidig skal jeg jo betale bl.a. emballage- og arbejdsmiljøafgifter.

- Jeg blev bare så ærgerlig. Ja, jeg vil gerne erkende, at det bragte mit blod i kog.
Poul Skovgaard siger desuden, at produkterne i forvejen er godkendt, og han betaler 25.000 kr. for sikkerhedsdatablade.

- Regeringen taler så meget dels om støtte til mindre virksomheder, dels om miljøfremme, og så kan det ikke være rimeligt, at økonomi skal blokere for miljømærkning af produkter i en mindre virksomhed som min. Der bør være en eller anden form for støtte, mener han.

Formålet
Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet.

Formålet med mærkningen er at forbedre indeklimaet i bygninger ved:
At give producenterne og forbrugerne et redskab til at udvikle mere indeklimarigtige produkter samt at give alle et redskab til bedre forståelse af produkters påvirkning af indeklimaet.

Enhver ny henvendelse om indeklimamærkning af et produkt/en produktgruppe vil involvere tre instanser:

Dansk Selskab for Indeklima, Dansk Indeklima Mærkning samt et eller flere prøvningslaboratorier.

Hos Dansk Selskab for Indeklima står man for det tekniske grundlag for Indeklimamærket. For at kunne indeklimamærke sine produkter kræves medlemskab af selskabet, der står til rådighed med vejledning om produkternes indeklimamæssige egenskaber, opdeling af produktsortiment i produktgrupper etc.

Indmeldelsesgebyret dækker samtidig første årskontingent. Medlemskabet dækker kun et enkelt produktområde, så ønsker man mærkede produkter indenfor flere områder, skal der betales for hvert område.

Hos Dansk Indeklima Mærkning fås tilmeldingsblanketter samt de dokumenter, som er grundlaget for mærkningen. For DIM’s behandling af ansøgningen betales et tilmeldingsgebyr, som samtidig dækker første års mærkningstilladelse. Derefter betales et lidt mindre årligt gebyr for forlængelse af tilladelsen.

Når det gælder den obligatoriske prøvning, sker det på et uafhængigt laboratorium, der rådgiver om afgrænsning af prøvningens omfang, så færrest mulige prøver dækker ansøgerens behov.
Prøvningen gælder som hovedregel i fem år, hvorefter den skal gentages.

Prisen
For produkter som f.eks. maling, gulvtæppe eller trægulv er der en række udgifter for at få indeklimamærkning.

Optagelse/tilmelding koster i Dansk Selskab for Indeklima 20.000 kr. plus første årskontingent 9.000 kr. og i Dansk Indeklima Mærkning 9.500 kr. Prøvning afgasning koster 35.000 kr.

Det er således en samlet udgift på i alt 59.500 kr.

Årlige udgifter 2.-5. år er i DSFI 9.000 kr. og i DIM 8.200 kr. (samlet 17.200 kr.).
Når det gælder et loftssystem, hvor der også er prøvning for partikelafgivelse inkl. fibre, er udgiften noget større.

Her betales ved optagelse/tilmelding til DIM 13.500 kr., og udover prøvning afgasning er der også en prøvning partikelafgivelse på 20.000 kr.

Her er den samlede udgift derfor på 83.500 kr.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder