UgensErhverv.dk

Krise i byggeriet udskudt

28-05-2008

Selvom landets håndværksvirksomheder stort set har lagt sidste hånd på stormskaderne, kan de fleste se frem til endnu et par år med fornuftig ordreindgang. Det vurderer
Håndværksrådet i den halvårlige byggeanalyse, der udsendes i dag fredag.

”Tømrer, blikkenslagere og murere, som havde meget stormskadearbejde, vil opleve en mindre tilbagegang i det kommende år. De øvrige fag vil typisk holde niveauet. Den
høje aktivitet øst for Storebælt fortsætter ufortrødent de næste par år, mens vi allerede nu har regional tilbagegang vest for Storebælt især er aktiviteten i Nordjylland og på
Fyn vigende, og der er også blevet lidt mere fritid til håndværkere i det tidligere stormskadeplagede sydlige Jylland”, siger Håndværksrådets cheføkonom Søren Nicolaisen
i en kommentar til analysen.

I år når den faglige beskæftigelse 115.000 personer. Det er 4.000 personer færre end i stormskadeåret 2000, men på niveau med de sidste meget gode år i halvfemserne: ”Nedgangen efter at stormskaderne er gjort færdigt, er ikke så voldsom, som vi frygtede for et år siden. De svage internationale konjunkturer har trukket et
større rentefald med sig, som holder hånden under erhvervsinvesteringerne, huspriserne og husholdningernes købelyst. Tilbagegangen i det private byggeri bliver derfor i første omgang moderat, men bider de svage konjunkturer sig fast, vil det før eller siden ramme den konjunkturfølsomme byggesektor. Aktiviteten er også hjulpet af gode aftaler mellem kommunerne og staten om mere skolebyggeri”, siger Søren Nicolaisen og roser, at der gives plads til mere offentligt byggeri, når der nu er udsigt til nedgang i det private.

Regeringens planlagte boligpakke vil hjælpe sektoren til at holde aktivitetsniveauet de kommende år. Med pakken vurderer Hånd-værksrådet, at beskæftigelsen også bliver
knap 115.000 personer i 2002: ”Der bliver bygget 17.500 boliger i år, hvilket er knap 1.000 flere end sidste år.

Med regeringens boligpakke bliver der bygget næsten 20.000 boliger næste år. Det vil dæmpe de negative virkninger af et fald i erhvervsbyggeriet på 10%. Reparation og
vedligeholdelse vil pga. de færdig gjorte stormskader beskæftige 3.500 færre i år og 4.500 færre i 2002. Det kunne være værre, men her er det de mange opgaver med at
reparere skoler og institutioner, der holder hjulene fornuftigt i gang”, siger Søren Nicolaisen.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder