UgensErhverv.dk

Hurtig på aftrækkeren

Materieludlejere i Danmark investerer stort i forventning om yderligere fremgang – øgede krav om komfort betyder stadig mere lyse og rummelige skurvogne.

28-05-2008

Materieludlejere i Danmark investerer stort i forventning om yderligere fremgang – øgede krav om komfort betyder stadig mere lyse og rummelige skurvogne.

Af journalist Jørgen Hansen.

Ofte gælder det for materieludlejere om at rykke hurtigt ud.

- Et af vore store ekspansionsområder er i forbindelse med brand, hvor forsikringsselskaber ringer og fortæller, at der skal leveres vogne her eller der i landet indenfor 24 timer. Det er til midlertidig indkvartering, hvor el, vand, afløb m.v. også hurtigt skal være i orden, så det hele er fuldt funktionsdygtigt indenfor meget kort tid. Det gælder således om at være hurtig på aftrækkeren.
Det fortæller afdelingschef, ingeniør Lars Lysgaard, Altima, der er en af landets største udlejere af skurvogne og pavilloner.

Da skurvognene skal tjene som midlertidig beboelse døgnet rundt, skal der naturligvis også være køkken, bad, toilet m.v.
- Vi ser det eksempelvis med ældre landbrugsejendomme, hvor der udbryder brand. Her ønsker beboerne som regel at blive på grunden, mens ejendommen bygges op igen, så her er der behov for at sætte midlertidige, fuldt funktionsdygtige skurvogne op, og her skal det også ske relativt hurtigt.

Lars Lysgaard pointerer, at det gælder brandskader i bred forstand, hvor der kan være behov for skurvogne/pavilloner.
- Eksempelvis var der for nylig brand på Tune Skole og i et fritidshjem i Solrød. Her var der hurtigt behov for pavilloner til børn og personale.

- Vi har også en hel del eksempler på råd og svamp i børnehaver/vuggestuer og skoler, hvor brugerne som følge af sundhedsrisikoen må rykke ud, og hvor der er behov for midlertidige lokaler, som vi kan opfylde med skurvogne/pavilloner, siger Lars Lysgaard.

Godt samarbejde
Han glæder sig derfor over, at virksomheden har et godt samarbejde med mange kommuner i området.

- Vi har et glimrende samarbejde med de omkringliggende kommuner som f.eks. Solrød, Greve, Høje-Taastrup og Ballerup. Når vi har handlet hurtigt og redeligt og leveret et godt produkt, så alle er tilfredse, står vi jo stærkt, når/hvis den enkelte kommune senere skulle komme i en tilsvarende situation. Og det er naturligvis lettere for os at have med at gøre, når tilfredsheden er så stor, at kunderne automatisk henvender sig til os, end at vi skal ud på opsøgende arbejde, fastslår han.

Gennem de seneste par år har Altima udlejet mobile camps til håndværkere fra Jylland.
- Adskillige jyske håndværkere kommer herover til Sjælland tidligt om mandagen og bliver her, indtil de tager hjem i weekenden. Her skal skurvognene være fuldt funktionsdygtige, så der er køkken, møbler, tv, de sanitære forhold skal være i orden osv.

- Desuden kommer vi ind, når der er tale om genhusning, f.eks. af flygtninge. Her er der et marked for midlertidige boliger, og i øvrigt har alt inden for udlejning da vores interesse, uanset om det er stort eller småt.

Når det gælder udlejning af skurvogne, er det i Storkøbenhavn fortsat primært til entreprenørbranchen, som står for 75-80% af udlejningen.

Stor udvikling
Der er sket en rivende udvikling, og det gælder både for skurvogne og pavilloner.
- De, der arbejder rundt om på byggepladserne, stiller stadig større krav om komfort. Man kan sige, at de bliver stadig mere kræsne. Mange af de gamle skurvogne er derfor blevet udrangeret og erstattet med mere lyse, venlige og rummelige vogne.

- Nyere vogne er samtidig bygget ud fra et praktisk ønske om enkel sammenbygning, vedligeholdelse og rengøring. På sigt skal det sikre kunderne et konkurrencedygtigt produkt af høj kvalitet og i dagligdagen et rart og lyst miljø med brugernes trivsel i højsædet.

- I kraft af vores størrelse kan vi udføre alle skurvognsetableringer. Vi tilbyder således levering, opstilling og sammenbygning af skurvogne, tilslutning af vand, afløb og el samt individuelle indretninger med kontormøbler, køleskabe, opslagstavler, solafskærmning m.v.
Der stilles større krav til pavilloner, end når der er tale om skurvogne. Det hænger sammen med, at pavilloner skal opfylde Bygningsreglementet i modsætning til almindelige skurvogne, der skal opfylde det lidt mindre krævende Skurvognsregulativ.
Forskellen ligger bl.a. i brandforhold, varmeisolering og bygningshøjde.

- Desuden vil materialevalget ofte være af en større kvalitet i en pavillon end i en skurvogn. Det hænger sammen med bl.a. akustikken. I en pavillon skal der ved materialevalg tages mange hensyn, ikke blot til brandsikring, men også til indeklima, støjniveau, rengøring m.v.

- I det hele taget adskiller en pavillon sig ikke meget fra et almindeligt træhus, og både ind- og udvendigt kan pavilloner måle sig med de fleste huse. Pavilloner har da også mange anvendelsesmuligheder. Vi har f.eks. netop leveret 1000 m2 pavilloner til Den Danske Bank i Ejby og 400 m2 pavilloner til rådhuset i Greve, oplyser Lars Lysgaard.

Generelt om skurvogne/pavilloner siger han:
- Vi satser på at have så få typer som muligt, men til gengæld skal disse typer være meget fleksible, så de passer til kundernes individuelle behov under hensyn til, at omkostningerne skal være fornuftige.

Optimisme
Han tror på, at det fortsat vil være et stigende marked, og det gælder specielt for pavilloner.

- Mange kloge hoveder siger netop nu, at der vil ske en forsigtig opbremsning indenfor bygge og anlæg, men det har vi jo hørt på gennem adskillige år, og her har vi alligevel kun set fremgang inden for materieludlejning, i alt fald i Storkøbenhavn, hvor det store marked befinder sig.

- I materieludlejningsbranchen benytter vi jo stort set den samme leverandør, og derfor ved vi, at de fleste har foretaget meget store investeringer. Samtidig er der store reservationer for det kommende år, og det må alt andet lige betyde, at der generelt i branchen er en stor tro på fremtiden, fortæller Lars Lysgaard.

Mens Altima har en pæn markedsandel over hele landet, når det gælder maskiner, er det primært i Storkøbenhavn, virksomheden er en af de store udlejere af skurvogne og pavilloner.
- Vi vil satse yderligere på Fyn og i Jylland, selvom mange mindre entreprenører her selv har deres skurvogne. Vi tror alligevel på, der er et stort marked, og at det vil gå i retning af den situation, som der er i Storkøbenhavn, hvor der holdes igen med de faste omkostninger. Her ser entreprenørerne konjunkturerne lidt an og vil hellere leje end eje, siger Lars Lysgaard.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder