UgensErhverv.dk

Miljøregler giver problemer

Arbejdsgivere forstår ikke ny bekendtgørelse om stoffer og materialer på arbejdspladsen.

28-05-2008

Arbejdsgivere forstår ikke ny bekendtgørelse om stoffer og materialer på arbejdspladsen.

Af journalist Lars Solberg.

Uklar og utilgængelig er nogle af de ord, der bliver hæftet på den nye bekendtgørelse 292 om arbejde med stoffer og materialer på arbejdspladser, som trådte i kraft den 5. maj i år. Det er en revision af den gamle bekendtgørelse i forbindelse med implementering af nye EU-retningslinier på området. De nye regler betyder blandt andet øgede krav til virksomheder inden for bygge og anlæg. Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) har accepteret det politiske tiltag, men organisationen har ikke været tilfreds med forståeligheden af bekendtgørelsen, siger miljøkonsulent i BYG Henrik Eggersen.

- En del arbejdsgivere har givet udtryk for, at den er svært tilgængelig, så det har vi prøvet at gøre noget ved, siger han.

Sammen med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har BYG ønsket en vejledning på området. Denne anmodning har Arbejdstilsynet taget til sig. Tilsynet har lovet, at der bliver udarbejdet vejledning, som i detaljer vil beskrive indholdet i den nye bekendtgørelse.
Henrik Eggersen fortæller endvidere, at tilsynet har givet tilsagn om at administrere området lempeligt indtil 1. august 2002, hvor der senest skal foreligge en ny vejledning.

Flere krav
Den nye bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer bygger hovedsageligt på den gamle bekendtgørelse. Den fastlægger, hvad der skal forstås ved farlige stoffer, og hvad reglerne er for disse stoffer indenfor bygge og anlæg. Men der er også bilag om krav til arbejde med følgende fire punkter på den enkelte virksomhed:

- Metallisk bly og dettes ionforbindelser
- Cromat i cement
- Epoxyharpikser og isocyanater
- Arbejde med asfaltmaterialer

Disse stoffer kan findes bredt på alle områder inden for bygge- og anlægsområdet. Således er der blandt andet metallisk bly i visse typer maling, ligesom der også findes denne slags materiale i tagrender.

Virksomheden skal dog være opmærksom på, at dette ikke er nyt.
Men med bekendtgørelsen følger nogle nye krav. Således skal virksomheden sammen med den lokale Bedriftssundhedstjeneste BST udarbejde en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV) for arbejde med stoffer og materialer.

Her skal blandt andet BYG’s medlemmer dokumentere, at påvirkningerne fra stofferne er ubetydelige, og at der ikke behøver at ske yderligere foranstaltninger. Hvis det kan dokumenteres, bliver der ikke stillet yderligere krav om supplerende APV.

Belastning
De nye krav betyder en voldsom belastning for virksomheder.

- Det betyder meget for en virksomhed med mange produkter. Det medfører en stor arbejdsbyrde og kræver udvidet brug af BST, siger Henrik Eggersen.

En anden ny ting i bekendtgørelsen er, at alle arbejdsgivere skal udarbejde en liste over de farlige stoffer og materialer, der anvendes i virksomheden.

Miljøkonsulent Henrik Eggersen forventer, at der kan blive en del besvær med at føre den nye bekendtgørelse ud i livet. Han frygter, det kan ende i en administrativ jungle, hvor især de små virksomheder bliver hårdest ramt.

Man han opfordrer til, at når virksomheder inden for området er i gang med at udarbejde arbejdsgiverbrugeranvisninger sammen med for eksempel BST, så skal de sørge for at tage de nye regler med i udarbejdelsen.

Endvidere opfordrer han medlemmer af BYG til at henvende sig til organisationen, som vil give gode råd om en enkel og praktisk metode til gennemførelse af APV-arbejdet med farlige stoffer og materialer.

Medlemmer af BYG kan søge nærmere oplysninger om de nye regler på BYG’s hjemmeside klik her.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder