UgensErhverv.dk

Hverdag med jungleloven

Den 1. september træder den omstridte tilbudslov i kraft. Læs indlægget af adm. direktør Jens Klarskov, Byggeriets Arbejdsgivere.

28-05-2008

Den 1. september træder den omstridte tilbudslov i kraft

Af adm. direktør Jens Klarskov, Byggeriets Arbejdsgivere

Sidste år formastede jeg mig til i fagbladet Byggeri at kalde en eventuel afløser for licitationsloven for en junglelov. Jeg håber naturligvis ikke på at få ret, når de praktiske erfaringer med den nye tilbudslov i den kommende tid viser sig. Som det tegner sig i øjeblikket, gives der imidlertid plads til megen skepsis.

Tilbudsloven ikke er blevet til som resultat af et fornuftigt og naturligt samarbejde mellem regeringen og den branche, som fremover skal leve med loven i hverdagen. Det er beklageligt, og branchen må nu finde en konstruktiv måde at efterleve en lovgivning - uden branchens fingeraftryk.

En lære af forløbet fra licitationslov til tilbudslov er således, at byggebranchen i dag ikke nyder særlig opmærksomhed om sine synspunkter på Christiansborg. Jeg har svært ved at få øje på andre brancher, som i samme grad bliver overhørt, og det bør naturligvis også give anledning til selvransagelse.

Licitationsloven sikrede os fairplay
En samlet branche har været indforstået med og har også ønsket en modernisering af de gældende regler for udbud af bygge- og anlægsopgaver. Dansk byggeri er i rivende udvikling – strukturelt, teknisk mv. - og det medfører selvfølgelig også et behov for revision af de regler, som regulerer adfærden på markedet.

Regeringen har på den anden side haft et andet motiv med en revision af de gældende regler. Et bærende argument har været, at øget konkurrence ville skabe bedre og billigere byggeri. Argumentet skurrer – men det er efterhånden blevet regeringens mantra, at kvaliteten skal højnes ved at sænke prisen.

Faktum er, at licitationsloven sikrede os fairplay, fordi aktørerne spillede i samme division efter kendte spilleregler. Nu er der sket en opsplitning i flere divisioner med særlige og varierende spilleregler i de enkelte divisioner.

Vi håber på at minimere skaderne
Det kan vi ikke ændre på her og nu, og vi skal i den kommende tid prøve reglerne af i praksis og tage tilbudsloven til efterretning og håbe på, at vi hen ad vejen kan minimere skaderne.

For det er ikke blevet enklere eller nemmere at drive byggevirksomhed. Tværtimod stilles branchen over for en lov med 16 paragraffer og en bekendtgørelse på 25 paragraffer til afløsning for licitationslovens 9 paragraffer. Er det monstro en bureaukratisk naturlov, at enkle regelsæt ikke må bestå, men partout bør ophæves og afløses af komplekse og indviklede regler?

Med tilbudsloven bliver konkurrencen i det private byggeri afreguleret, og her kan man frygte, at min sammenligning med jungleloven desværre vil holde. Mens fritidssamfundet Danmark lokker med tilbud, må BYG’s medlemmer finde sig i bebrejdende blikke fra familien, mens han møjsommeligt bruger sin fritid på helt andre tilbud. Tilbudsloven vil føre til større udregningsomkostninger, hvilket næppe vil medvirke til en billiggørelse af byggeriet.

Går mest ud over de små
Tilbudsloven er et eklatant godt eksempel på en erhvervspolitik, som til stadighed påfører virksomhederne mere administrativt bøvl. Det vidner enten om ligegyldighed eller manglende indsigt i – ikke mindst - de mindre håndværksvirksomheders vilkår.

Håndværksbranchen vil gerne konkurrere, men på rimelige og fair vilkår. Den mindre virksomhed kan sjældent matche den professionelle administration hos de offentlige og større private bygherrer. Dette har man imidlertid valgt at overhøre eller fundet uden betydning og tilmed til gavn for konkurrencen.

Dertil kommer, at vi med de nye konkurrenceelementer – ikke mindst tilbudsmodtagerens udvidede forhandlingsadgang – vil se en branche i en rum tid fremover stå i kø foran klagenævnet for at få fastlagt praksis. Og det er ikke en ønskværdig situation, når der råder usikkerhed om praksis.

Stor tilslutning til informationsmøder
I lighed med andre organisationer har Byggeriets Arbejdsgivere – i nogen grad - tøjret vores utilfredshed for i stedet at bruge kræfter på at levere den bedst mulige rådgivning om de nye regler til vores medlemsvirksomheder. Det sker blandt andet ved en række informationsmøder landet over, og selvom BYG’s medlemmer er selvstændige folk, som selv klarer problemerne, har vi sjældent mødt en sådan tilslutning til arrangementer, som vi nu oplever med disse informationsmøder. Det er vel et vidnesbyrd om både nysgerrighed og utryghed.

Vi kommer ikke uden om sætte os godt ind i de nye regler, men må også have lov til at håbe på, at vi på et tidspunkt får en fornuftig lovgiver, som sikrer, at eksempelvis de nye regler bliver udvidet til også at omfatte det private område.

Kilde: fagbladet Byggeri

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder