UgensErhverv.dk

Finansloven skal finansieres af mindre virksomheder

28-05-2008

- De mindre arbejdsgivere får den tvivlsomme ære at skulle finansiere politikernes løfter i den igangværende valgkamp. Finanslovsforslaget er derfor endnu en stribe røde tal til
mindre virksomheders regnskaber, siger Håndværksrådets formand Poul Ulsøe.

Håndværksrådet har beregnet, at bortfald af ATP-refusionen, afskaffelse af de mindre virksomheders sygdomsforsikringer og stramning af virksomhedernes kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vil koste 1.700 kr. pr. beskæftiget i de fleste mindre virksomheder. Hertil kommer stigende energiafgifter.

- Hårdest for de mindre arbejdsgivere er regeringens misforståede forslag om at fjerne forsikringerne mod udgifter ved sygdom. Det vil i gennemsnit koste ca. 1.000
kr. pr. beskæftiget og ramme over 100.000 mindre virksomheder. Vedtages forslaget, bliver det dyrere at have ansatte med hyppigt sygefravær, og målet om et rummeligt
arbejdsmarked vil lide et knæk. I stedet for at straffe de socialt an-svarlige mindre virksomheder skulle regeringen hellere udnytte, at mindre virk-somheder er rigtig gode til
at finde plads til svage medarbejdere.

Finanslovsforslaget viser, at luften lige så stille er sivet ud af regeringens store erhvervspolitiske strategi: dk.21. - Hvad blev der af de store visioner og de mange pejlemærker, der hvert år skulle følges op af nye initiativer?, spørger Poul Ulsøe. - Det er skuffende, at der i en finanslov, der har så store udgiftskrævende reformer, ikke er blevet plads til initiativer, der kan sikre, at der er et konkurrencedygtigt erhvervsliv, der kan finansiere velfærden.

- Med de nuværende konjunkturer kan vi tilslutte os, at regeringen vælger at føre en stort set neutral finanspolitik. Men det er beklageligt, at det kun er erhvervslivet, der skal klare finansieringen, og det giver flere bange anelser, at regeringen mangler at finde penge til længere barselsorlov, siger Poul Ulsøe.

Kilde: Håndværksrådet

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder