UgensErhverv.dk

Konkurrence om årets udelysby

28-05-2008

Senest den 15. august kan der indsendes skriftlige forslag om årets udelysby 2001.

Konkurrencen arrangeres af elselskaberne i samarbejde med Lysteknisk Selskab i Stenløse, der er sekretariat for konkurrencen og giver vejledning i udformning af et forslag og et dokumentationsskema.

Konkurrencen fokuserer på byers og byområders udendørs belysningsanlæg, som fortjener særlig opmærksomhed. Anlægget kan være en hel by eller i en del af byen, f.eks. en bykerne i et boligkvarter, på pladser, torve og indfaldsveje. Den udendørs belysning skal indgå som et væsentligt element i områdets planlægning, fremtræden og funktion.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene