UgensErhverv.dk

Praktikpladser er helt vitale

De første to måneder af året viste Undervisningsministeriets statistik ganske vist en markant stigning i antallet af praktikpladser, men der var tale om en fejl i statistikken.

28-05-2008

- Jeg sluttede sidste års kongres med at opfordre jer til at gå hjem og finde plads til en ekstra lærling - og se positivt på at få en nydansker ind i jeres virksomhed. Mange har gjort det, men udfordringen er stadig meget stor på disse områder, sagde Håndværksrådets formand, Poul Ulsøe, til de mindre, private erhvervsdrivende på rådets repræsentantskabsmøde for nylig.

De første to måneder af året viste Undervisningsministeriets statistik ganske vist en markant stigning i antallet af praktikpladser, men der var tale om en fejl i statistikken.
Blandt årsagerne til, at der er for få praktikpladser, er en usikkerhed hos mange virksomheder over for den erhvervsuddannelsesreform, som netop er trådt i kraft ved årsskiftet. Men jeg kan ikke kraftigt nok understrege, at vi er nødt til at tage praktikpladsproblemet meget alvorligt, ellers kommer selve vekseluddannelsesprincippet under pres.

Vi behøver kun at skele til Sverige for at se, hvad konsekvensen af et erhvervsuddannelsessystem baseret på skolegang betyder. Håndværksrådets svenske søsterorganisation fortæller, at svenske virksomheder anser nyuddannede håndværkere som værende uden praktisk erfaring, hvorfor man i realiteten kan lægge to års praktik oven i en svensk erhvervsuddannelse. Hvis vi ikke får oprettet væsentligt flere praktikpladser, ender vi uvægerligt i en svensk skolemodel. Og her er der i hvert fald ikke noget at lære af svenskerne.

Nydanskere ind i virksomhederne
Om den anden udfordring - at øge antallet af nydanskere i de små og mellemstore virksomheder - sagde Poul Ulsøe:
- Den bedste metode til at blive integreret i det danske samfund er at få et job. Arbejdspladsen er et godt sted at lære danske holdninger og dansk kultur. Arbejdsfællesskab er samtidig en god måde at få slebet nogle kanter og afkræftet gensidige myter.

Nydanskere kan meget vel vise sig at blive morgendagens arbejdskraft og de nye kolleger. Selvstændighedskulturen blandt nydanskere fejler nemlig ikke noget. Der var det måske os, der kunne lære noget.

For at bidrage til at nedbryde barrierer er Håndværksrådet ved at lægge sidste hånd på en pjece med gode råd om ansættelse af nydanskere. Den bygger på oplysninger fra virksomheder, der har erfaring på området, og er blevet til i et samarbejde med Foreningen Nydansker og Horesta.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling