UgensErhverv.dk

Minister vil sort arbejde til livs

Skatteminister Frode Sørensen (S) overvejer at straffe modtagere af sort arbejde ved lov.

28-05-2008

Skatteminister Frode Sørensen (S) overvejer at straffe modtagere af sort arbejde ved lov.

Skatteminister Frode Sørensen (S) er med såvel Told- og Skat som sine folk i Skatteministeriet langt inde i overvejelser om at kriminalisere modtagere af sort arbejde ved lov. Målet er ad den vej at komme danskernes omfangsrige sorte arbejde til livs.

Ministeren fastslår over for Berlingske Tidende, at der i dag hersker en ”urimelig mangel på ligestilling”, fordi kun udføreren – og ikke modtageren – af sort arbejde kan dømmes og straffes.

- Vi må erkende, at ofte er initiativtageren til det sorte arbejde også den, der henvender sig til håndværkeren. Tit og ofte er det ovenikøbet en person, der er økonomisk bedre stillet. Vi må derfor se på, om det ikke er mindst lige så alvorligt at modtage som at udføre sort arbejde. Der kan være meget fornuft i at sige, at det er en ulovlighed, som man er fælles om, siger Frode Sørensen.

Omfanget af sort arbejde i Danmark er ukendt, men Rockwool Fonden har opgjort det til 34 millioner kroner om året.

Kilde: Berlingske Tidende

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge