UgensErhverv.dk

Byggeriets Evalueringscenter skal sprede viden

28-05-2008

By- og boligministeren har præsenteret det nye Byggeriets EvalueringsCenter, der skal koordinere og evaluere forsøgs- og udviklingsbyggerier samt stå for en bred opsamling og videreformidling af viden knyttet til byggeri.

”Det er et af de bedste initiativer fra regeringens
redegørelse ”Byggeriets Fremtid”, der nu bliver realiseret, og der er ingen tvivl om, at et sådant center vil være med til at styrke udviklingen i byggeriet. Men centrets succes afhænger af, om erfaringerne og den opsamlede viden bliver
formidlet tilstrækkeligt videre til virksomhederne”, siger erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet, Casper Black.

”Håndværksrådet forventer sig meget af dette center, fordi den manglende videreformidling er en hindring for yderligere udvikling i byggeriet. I dag sker der ikke en samlet og koordineret opsamling og formidling af viden, og det ser vi Byggeriets Evaluerings Center som en mulig løsning på.

Men det er vigtigt, at den indsamlede viden ikke kommer til at samle støv på hylderne. Vidensopsamling er vigtigt, men spredningen af det indsamlede er endnu vigtigere. Især for de mange små og mellemstore håndværksvirksomheder, der fungerer i en meget travl hverdag, hvor der sjældent er resurser til at rende de mange centre og institutioner på dørene for at få den relevante viden. Derfor er formidlingsindsatsen meget vigtig for centrets succes”, siger Casper Black.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene