UgensErhverv.dk

Farligt arbejde på byggepladserne

Der er stadig problemer med sikkerheden på de danske byggepladser. Det viser en landsdækkende aktion, som Arbejdstilsynet gennemførte fra den 23. april til den 29. maj 2001.

28-05-2008

Der er stadig problemer med sikkerheden på de danske byggepladser. Det viser en landsdækkende aktion, som Arbejdstilsynet gennemførte fra den 23. april til den 29. maj 2001.

I alt 1.120 byggepladser fik uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet i forbindelse med aktionen, der satte fokus på nedstyrtningsfare i forbindelse med arbejde på tage, stilladser og stiger. Det resulterede i 454 påtaler fra Arbejdstilsynet, hvoraf hovedparten var strakspåbud, forbud og indstillinger til retslig tiltale.

På ca. en tredjedel af byggepladserne har Arbejdstilsynet således givet påbud/ strakspåbud eller nedlagt forbud mod videre arbejde på grund af overhængende fare.

– Vi havde en klar opfattelse af, at vi ville støde på alvorlige sikkerhedsproblemer, men det er alligevel beskæmmende, at der stadig sker så mange overtrædelser af velkendte sikkerhedsregler, siger direktør Jens Jensen, Arbejdstilsynet.

– Samtidig kan vi dog konstatere, at sikkerheden er blevet forbedret på en del byggepladser, og vi har noteret os, at der er forskelle på sikkerhedsniveauet i forskellige dele af landet. Billedet af byggebranchen er blevet mere nuanceret i dag, end det var for nogle år siden, siger Jens Jensen.

– Aktionen viser, at der ved nogle af de farligste arbejdsstituationer på tage, stilladser og stiger sker overtrædelser, der i værste fald kan koste menneskeliv. Derfor har vi skredet ind med forbud og påbud i stort omfang. De 80 virksomheder, der forberedes indstillet til retslig tiltale, må forvente bøder på fra 20.000 til 40.000 kr. ifølge gældende praksis.

Arbejdstilsynet har i perioden 1993-99 modtaget 3.602 anmeldelser af nedstyrtningsulykker. En meget stor del af disse ulykker er sket på de tre udvalgte områder (tagarbejde, stilladsarbejde- og opsætning samt stigearbejde). I samme periode er der sket 87 dødsulykker i branchen heraf er 21 sket ved nedstyrtning fra tage, stiger o.l.

Landsdækkende opgørelse over Arbejdstilsynets reaktioner på danske byggepladser.

Antal besøg i alt 1.120

Tagarbejde
41 Retssager
50 Forbud
72 Strakspåbud
- Påbud
13 Vejledninger

Stilladser
32 Retssager
29 Forbud
123 Strakspåbud
11 Påbud
33 Vejledninger

Stiger
7 Retssager
4 Forbud
36 Strakspåbud
2 Påbud
15 Vejledninger

6 Andet

454 Tiltag i alt

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene