UgensErhverv.dk

Markant overskud kommer medarbejderne til gode

De ansatte i KHR Arkitekter får nu en ekstra ugeløn, fordi virksomheden har klaret sig så godt i 2007

19-05-2008

KHR Arkitekter kom ud af 2007 med et særdeles godt resultat, der ifølge ledelsen skyldes både en god vækststrategi og ikke mindst de dygtige medarbejdere. Som direkte belønning for et godt stykke arbejde kan medarbejderne derfor se frem til at få del i overskuddet.

KHR arkitekter kommer ud af regnskabsåret 2007 med en omsætning på over 50 millioner og et overskud på knap 8 millioner – altså en overskudsgrad på knap 16 %. Det er et resultat, som adm. direktør Henrik Danielsen er meget tilfreds med set i lyset af, at byggebranchen generelt set er presset. Og han glæder sig over at tegnestuens strategi om at satse på både ind- og udland, især inden for erhvervs- og kulturbyggeri, har vist sig at være en god beslutning.

- Det er lykkedes for os at opbygge en stærk platform, og nu høster vi frugten af vores vækststrategi – både herhjemme og uden for Danmarks grænser. Vi har i det forløbne år vundet nogle vigtige konkurrencer, og vi går fremtiden i møde på et solidt fundament som er gearet til at klare en eventuel lavkonjunktur, siger Henrik Danielsen.

Ekstra ugeløn til de ansatte
2007 var et år, hvor det generelt gik godt for især dansk erhvervsbyggeri, men Henrik Danielsen lægger ikke skjul på, at det gode regnskab i høj grad skyldes en ekstraordinær god indsats fra firmaets medarbejdere. En indsats der nu kommer til udtryk i kontant afregning.

- De gode konjunkturer for erhvervsbyggeri i Danmark har bestemt været en medvirkende årsag til årets resultat, men vi henter i stigende grad også omsætning fra andre segmenter både i Danmark og globalt. Men man laver ingen penge på et gunstigt marked uden dygtige og flittige medarbejdere. Vi har derfor, med baggrund i det tilfredsstillende resultat, besluttet at uddele et millionbeløb til en ekstra ugeløn med pension/ferie til alle fastansatte pr. 31/12 2007, som en påskønnelse af vore dygtige medarbejdere, forklarer Henrik Danielsen.

Fremtiden ser lovende ud
Adm. dir. Henrik Danielsen fortæller endvidere, at den nærmeste fremtid hos KHR også byder på en ændring i ledelsen. Jesper Lund og Kurt Schou træder således den 15. maj 2008 ud af KHR og partnergruppen for at starte i eget regi, efter en mangeårig indsats i tegnestuens tjeneste. Herefter vil tegnestuens partnergruppe og ledelse bestå af Anja Rolvung, Henrik Danielsen, Jakob Brøndsted, Jan Søndergaard og Mikkel Beedholm.

- Vi har mange spændende projekter i støbeskeen, og fremtiden ser lovende ud. Vi er stolte og glade over at kunne præsentere en - for branchen - uhørt høj overskudsgrad, men vi er samtidig bevidste om, at vi er en del af en turbulent branche, og vi kan ikke tillade os at hvile for længe på laurbærrene. Vi skal ud og gøre det vi er bedst til, nemlig at tegne moderne, innovative og fremtidssikrede bygninger, afslutter Henrik Danielsen.

Ved årsskiftet blev Hillerød Rådhus indviet, og i sidste måned blev Hellig Kors Kirke ved Jyllinge indviet, en translucent kirke skabt af komposit. Af igangværende projekter er bl.a. et nyt OPP projekt, inden for hvilket område KHR har været med fra starten og satser på strategisk. Vildbjerg Skole var det første projekt, mens det nye projekt er en skole på Langeland. Derudover har KHR tegnet to store igangværende projekter i Norge, nemlig et kulturcenter i Bergen - en kombineret skole og svømmehal, og Haukeland Sygehus.

Fakta om KHR
KHR arkitekter, Krohn og Hartvig Rasmussen, blev grundlagt i 1946 af Gunnar Krohn og Hartvig Rasmussen. Tegnestuen beskæftiger på nuværende tidspunkt 70 medarbejdere fra både ind- og udland. Tegnestuens danske hovedkontor ligger på Holmen i de gamle kanonbådsskure.

-tibu

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene