UgensErhverv.dk

Nyt netværk for byggemarkeder

Direktører for Stark og Bygma med i bestyrelse for nyt branchefællessakb under Dansk Industri

16-05-2008

3000 danske handelsvirksomheder har fået et nyt branchefællesskab under Dansk Industri med navnet DI Handel. Fællesskabet skal være talerør for den fjerdedel af DI’s medlemskreds, som beskæftiger sig med handel. Medlemmerne kommer fra alle dele af den danske handelssektor og tæller både grossister, der har andre private virksomheder og den offentlige sektor som kunder, og virksomheder inden for detailhandlen.

- Der er brug for at sætte fokus på, hvordan vi kan udvikle den danske handelssektor ved hjælp af den bedste anvendelse af ny teknologi, ved udvikling af service og produkter og ved uddannelse af medarbejderne, siger Lars William Hansen, der udpeget til direktør for DI Handel.

- Især grossister, men også et stigende antal detailvirksomheder, oplever i stadigt større omfang at skulle være konkurrencedygtige globalt. Det er et af hovedpunkterne på den fælles platform. Hertil kommer de forbrugerpolitiske spørgsmål og etiske krav til produkterne, som både vedrører grossist- og detailleddet, siger Lars William Hansen.

Blandt medlemmerne flere fra byggebranchen. De gælder blandt andet Bygma og Stark samt grossister som Sanistål, Lemvigh-Müller og Solar, der dermed kommer i selskab med firmaer L’easy, Q8 og Ilva.

Byggebranchen kommer også til at præge branchefællesskabets bestyrelse: Adm. direktør Christian B. Lund fra Sanistål er valgt som formand, mens direktør Lars Hansen fra Stark og direktør Peter Christiansen fra Bygma sammen med direktør Jens Andersen, Solar Danmark og adm. dir. Morten Jørgensen, Lemvigh-Müller er blandt de menige bestyrelsesmedlemmer.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge