UgensErhverv.dk

Gode resultater for rådgivende ingeniør

NIRAS’ resultat for anden halvdel af 2007 ligger over budgettet med de bedste nøgletal i mange år

16-05-2008

Nettohonoraret for halvåret er steget til 310 mio. svarende til en vækst på 18% sammenlignet med samme periode året før, og det primære driftsresultat udgør 18,8 mio. svarende til en overskudsgrad på 6,1 %. Regnskabet, der omfatter 6 måneder og betyder omlægning af regnskabsåret til kalenderåret, blev godkendt af NIRAS Gruppens bestyrelse d. 6. maj 2008.

NIRAS’ administrerende direktør Carsten Toft Boesen er tilfreds med resultatet:

- Det danske marked har været godt, og her har specielt miljøområdet været med til at løfte indtjeningen. Det er imidlertid primært vores internationale aktiviteter, der har skabt den resultatmæssige fremgang. Vi forventer en vis opbremsning og en normalisering på det danske marked i første halvdel af 2008, mens væksten i NIRAS´ internationale forretning forventes at fortsætte specielt i Ukraine og Rusland.”

Fokus på medarbejderne
NIRAS samlede medarbejderstab er oppe på 1043, hvor 70 % er ingeniører og andre akademikere.

- De gode tider har desværre betydet en øget medarbejderomsætning. Det er en problemstilling, vi har meget fokus på, og i 2007 indførte vi en række nye medarbejdergoder. Samtidig arbejder vi løbende med at forbedre vores udviklings- og uddannelsestilbud, og det tyder på, at indsatserne er med til fastholde vores position som attraktiv arbejdsplads, forklarer Carsten Toft Boesen.

NIRAS gennemfører årligt ca. 3000 meget forskellige projekter, og netop nu arbejder NIRAS blandt andet med socioøkonomiske analyser af aluminiumsproduktion i Grønland, stibro over Ågade i København, Danmarks længste bro på land, som skal gå over Funder Ådal, klimastrategi for Århus Kommune, CO2-neutralt byggeri, økonomiske analyser af en Kattegatbro, fields fase 2 i Ørestad og biogasanlæg i Kina og Sydkorea.

-tibu

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge