UgensErhverv.dk
Fynske havne i forvandlingSydkajen Nyborg.

Fynske havne i forvandling

Nyborg og Odense fører an i havneudviklingen på Fyn

16-05-2008

De fynske havne er i disse år inde en rivende udvikling fra driftige erhvervshavne til nye rekreative bydele med en blanding af boliger, kultur- og kontorbyggerier.

Udviklingen gælder alle de større fynske byer fra Odense over Nyborg til Svendborg, Faaborg og Middelfart. Mest markant er dog projekterne i Odense og Nyborg der i størrelse og arkitektoniske ambitioner overgår nabobyerne.

Hver især er havneprojekterne forskellige, men fælles for dem alle er ønsket om at knytte havneområdet tættere sammen med byernes eksisterende handelscentrum, og udnytte de åbenlyse rekreative kvaliteter ved vandet til at udvikle byernes handels- og kulturliv.

Odense
Omdannelsen af Odense Havn er kendetegnet ved at det er erhvervsbyggeriet, der har sat udviklingen i gang. I efteråret 2005 indviedes det første domicil, der er tegnet af Henning Larsen Architects, som også har stået for helhedsplanen og den ny store havneplads.

Først inden for de seneste år er der rigtigt kommet gang i boligbyggeriet. Stærkt symboliseret ved de to boligblokke i ni og to etager, som indleder bebyggelsen Promenadebyen med i alt 16 boligblokke. I forvejen rummer området to boligkarréer: en med private ejerlejligheder og senest også en med almene lejeboliger.

Nord for Promenadebyen anlægges Kulturøen, hvor et vandkulturhus forventes indviet i 2010.


Nyborg
Nyborg er den fynske by som er længst fremme med udviklingen af den tidligere erhvervshavn, der mistede sin funktion som færgehavn efter indvielsen af Storebæltsbroen i 1998.

Nyborg Havn er kendetegnet ved at boligbyggeriet er altdominerende. De første projekter blev præsenteret i 2002 og kort efter flyttede de første beboere ind.

I første omgang er det områderne tættest på den eksisterende bykerne – den kommunalt ejede Vesterhavnen, hvor udviklingen er sat i gang.

Sydkajen som området kaldes er i dag fuldt udbygget og omkring 300 boliger i varierende arkitektonisk udformning og skala er opført.

DSB’s tidligere færgelejer ligger endnu ubebyggede hen, men også her er det planen at opføre mange boliger.

Bebyggelsen Langeliniekajen afslutter boligbyggeriet i Vesterhavnen, som det største og mest spektakulære nye boliger. I alt 68 ejerlejligheder fordelt på fire boligblokke i op til fem etager, der dramatisk er opført på søjler ude i havnen med promenaden fortsættende på undersiden.

Læs mere i seneste udgave af fagbladet Byggeri nr.4-2008.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene