UgensErhverv.dk

Energifokus udvider ingeniørfirma

Efterspørgslen på bæredygtighed får Esbensen til at åbne ny norsk afdeling.

15-05-2008

De stigende energipriser, kombineret med den voksende interesse for at minimere udledningen af CO2, har fået nordmændene til at øge fokuseringen på bæredygtige energiløsninger i alle former for byggeri – lige fra de avancerede arkitektoniske nybyggerier til renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Den øgede fokus på energibesparelse i Norge betyder, at ingeniørfirmaet Esbensen åbner afdeling i den norske hovedstad, Oslo.

Blandt de opgaver Esbensen allerede er involveret i, i den norske hovedstad er et projekt omfattende 80.000 etagekvadratmeter for den norske bank DnB NOR – et projekt som udføres i tæt samarbejde med Dark Arkitektfirmaet i Oslo.

Esbensen har de senere år specialiseret sig i etablering af samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser. På den måde skabes konsensus om energirigtige løsninger.

Ingeniørfirmaet er blandt andet ansvarlig for gennemførelse af en række store EU-projekter, og direktør Torben Esbensen har i flere år været præsident for den verdensomspændende solenergiforening ´International Solar Energy Society´ med 35.000 medlemmer.

Sammen med arkitektfirmaet Entasis vandt Esbensen den internationale konkurrence om udviklingen af Carlsberg-grunden i Valby, hvor bæredygtighed er et af hovedtemaerne.

- Det handler om, at bygherren får mest byggeri for sine penge. Derfor er det vigtigt, at arkitekter, ingeniører og bygherre gennemdrøfter målet med et projekt inden, der er slået én eneste streg, siger afdelingsleder og civ. ing. Henrik Sørensen, der i den indledende fase har ansvaret for det norske kontor.

- Vi skaber det miljø, der giver arkitekten friheden til at designe det unikke byggeri og samtidig sikre, at de energimæssige forhold er optimale. Det har betydning for de senere driftsomkostninger, siger Henrik Sørensen.

Det er anden gang firmaet, hvis historie går tilbage til 1947, etablerer kontor i udlandet. Tidligere i år har selskabet sammen med Sloth Møller åbnet kontor i Ho Chi Minh City i Vietnam.

Herhjemme har Esbensen kontorer i København Sønderborg og Århus og beskæftiger 50 medarbejdere.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene