UgensErhverv.dk
Nyt navn til offentligt udviklingsfirma

Nyt navn til offentligt udviklingsfirma

Københavns Havn og Ørestadsselskabet skifter navn - igen

14-05-2008

I oktober 2007 fusionerede Ørestadsselskabets ejendomsafdeling med Københavns Havn under navnet: Arealudviklingsselskabet.

Nu skifter det fusionerede selskab så navn igen til: Udviklingsselskabet By & Havn – i daglig tale blot By & Havn.

- Det nye navn siger det hele: By og havn er jo præcis dét, som vi beskæftiger os med. Udvikling af levende bydele i international klasse, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen.

Logo og øvrig visuel identitet forventes på plads i løbet af efteråret.

Udover fortsat udvikling af Ørestad, Sluseholmen, Teglholmen og de øvrige områder ved Københavns havn - er en af de store kommende opgaver for By & Havn, udskrivelsen af den store internationale idé- og arkitektkonkurrence om fremtidens Nordhavn, samt udviklingen af det nye spændende projekt på Marmormolen.

Det engelske navn for selskabet er CPH City and Port Development.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.). Det er By & Havns vision at skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge.

Interessentskabets formål er primært at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Sidstnævnte opgave varetages via datterselskabet Copenhagen Malmö Port (CMP).

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge