UgensErhverv.dk

Arbejdsmiljø på landevejen

Byggeriets Arbejdsmiljø Bus tilbyder rådgivning til alle byggepladser, når otte mobile enheder kommer ud at køre

13-05-2008

Byggeriets Arbejdsmiljø Bus er oprettet af Dansk Byggeri, Fagligt Fælles Forbund, Forbundet Træ-Industri-Byg, El-Forbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal i forbindelse med overenskomstaftalerne i 2007.
Parterne vil med dette projekt vise, at der er vilje til i fællesskab at give arbejdsmiljøet et tiltrængt løft til gavn for virksomheder og medarbejdere.

Byggeriets Arbejdsmiljø Bus vil blive sammensat af en projektleder og otte professionelle arbejdsmiljørådgivere. De mobile enheder vil besøge byggepladser overalt i landet med det formål at motivere til øget dialog mellem ansatte og virksomheden om sikkerhed og sundhed samt om opbygning af en velfungerende sikkerhedsorganisation.

Byggepladser og virksomheder kan også trække på konsulenternes viden, når der er brug for at skabe inspiration til nye initiativer, der kan forbedre sikkerheds- og sundhedsindsatsen.

Tilsvarende kan Byggeriets Arbejdsmiljø Bus vejlede bygherrer og rådgivere om, hvordan arbejdsmiljøet kan inddrages i planlægning af nybyggeri eller renovering.

Kører efteråret i møde
Byggeriets Arbejdsmiljø Bus vil i samarbejde med BAR Bygge & Anlæg hjælpe med at få vejledninger om god arbejdsmiljøpraksis bragt helt ud til byggepladsens sikkerhedsorganisation.

Byggeriets Arbejdsmiljø Bus starter sine aktiviteter senest 1. september 2008, når projektlederen og de otte konsulenter er blevet tilknyttet den nye enhed. Sekretariatet med projektlederen vil blive placeret i København, mens de otte konsulenter vil yde rådgivning til byggepladserne i hver sit regionale område.

Byggeriets Arbejdsmiljø Bus skal køre i foreløbigt tre år, hvorefter resultaterne af indsatsen vil blive vurderet.

-los

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge