UgensErhverv.dk
Nyt Industriens Hus

Nyt Industriens Hus

Transform forvandler Dansk Industris hovedsæde

13-05-2008

Dansk Industri er klar med et nyt projekt for modernisering og udbygning af organisationens hus på Rådhuspladsen i København. I følge organisationen vil det nye udformning give den kendte bygning en langt mere fremtidsrettet fremtoning og ændre karakter, så bygningen bliver en mere naturlig del af byens centrale plads.

Projektet er udarbejdet af arkitekt Lars Bendrup fra tegnestuen Transform i Århus, der med en ny samlende glasfacade og to ekstra etager vil gøre bygningen mere synlig i gadebilledet end det idag opdelte og nedskalerede kontorbyggeri.

- Tanken er, at huset i højere grad skal bidrage til at få området omkring Rådhuspladsen til arkitektonisk at hænge bedre sammen. Projektet betyder, at lokalerne i stueetagen åbnes mod byen. Det gælder såvel foyer og atrium som butikkerne mod Vesterbrogade, siger adm. direktør Hans Skov Christensen, DI - Organisation for erhvervslivet.

I det forestående arbejde med at udmønte og byggemodne projektet, vil det være et afgørende pejlemærke for DI, at bygningen gennem valg af materialer, teknologi og indretning bliver opført på bedste bæredygtige vis.

- Vores mål er, at bygningen kommer til at fremstå som eksponent for det ypperste, der kan præsteres inden for miljø- og energimæssigt bæredygtigt byggeri. Byggeriet bliver således en enestående lejlighed til at demonstrere medlemsvirksomhedernes kompetencer, når det handler om at mindske den globale udledning af drivhusgasser, siger Hans Skov Christensen.

DI vil frem til udgangen af maj arbejde videre på projektet sammen med arkitekten og øvrige rådgivere og på det grundlag anmode Københavns Kommune om at udarbejde udkast til en ny lokalplan.

Det nuværende Industriens Hus blev taget i brug i 1979. Bygningen rummer i dag forretninger i stueetagen, mens DI anvender den øvrige del af bygningen til især kontorlokaler.

DI har fra 1. maj i år fået tilgang af ca. 5000 nye medlemsvirksomheder gennem en sammenlægning af det tidligere Handel, Transport og Service, HTS, med DI samt optagelsen af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Disse sammenlægninger forstærker behovet for mere plads.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene