UgensErhverv.dk

Uddannelsespris til Erhvervslivets 10. klasse

Ungdommskole får Dansk Byggeris Uddannelsespris for at give eleverne en god ballast til at vælge den rigtige uddannelse

09-05-2008

På Korsløkke Ungdomsskole i Odense bliver de unge i Erhvervslivets 10. klasse ordenligt klædt på til at træffe det rigtige uddannelsesvalg og til at gennemføre uddannelsen. Ungdomsskolen får derfor Dansk Byggeris Uddannelsespris i år.

Erhvervslivets 10. klasse er for unge, der har brug for et anderledes skoleår. Her kombineres skoleundervisning med forpraktik i en virksomhed. Det utraditionelle tilbud skal forebygge frafald og indkredse, hvad der skal til for at sikre de unge motivation, et godt beslutningsgrund­lag og de nødvendige skolemæssige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse.

Nye regler i folkeskoleloven begrænser radikalt mulighederne for brobygningsforløb i den ´almindelige´ 10. klasse. Derfor er Erhvervslivets 10. klasse i stedet lagt ind under ungdomsskoleloven. Her kan erhvervsskoler og grundskole stadig arbejde sammen om brobygning. Desuden er samarbejdet udvidet med virksomheder.

- De unge kan komme i lønnet forpraktik i en virksomhed og bruge stort set de samme værktøjer og maskiner som lærlingene. De skal altså ikke bare stå og se på, men kan selv prøve kræfter med fagene og træffe beslutning ud fra deres egne oplevelser, fortæller Hans-Ulrik Jensen, formand for Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg.

Stor succes
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse har evalueret ´Erhvervslivets 10. klasse´ og konkluderer, at der er tale om en succes, hvor eleverne faktisk får fodfæste i en virksomhed. Flertallet får løfte om en læreplads efter 10.klasse.

- Samtidig har virksomhederne fået en anden opfattelse af de unge – der viser sig at være mere vedholdende og stabile end deres rygte, siger Hans-Ulrik Jensen.

Det er endnu for tidligt at vurdere, om også frafaldet mindskes, eller om eleverne har udbytte af undervisningen i bl.a. dansk, matematik og samfundsfag. Men det kan konstateres, at eleverne får styrket selvtillid og selvværd gennem den tætte virksomhedskontakt og den følelse af ansvar, som de oplever at få tildelt i praktikken.

Samarbejde med erhvervslivet
Korsløkke Ungdomsskole er beæret over at få årets uddannelsespris.

- At vi har fået uddannelsesprisen af Dansk Byggeri er en ekstra fjer i hatten, for de har været en fantastisk samarbejdspartner, fortæller Per Christensen, leder af Korslykke Ungdomsskole, og fortsætter:

- Det er et meget utraditionelt uddannelsesforløb, vi har lavet, men det var aldrig lykkedes uden hjælpen fra erhvervslivet og fra Dansk Byggeri. De har skaffet praktikpladser til de unge, og det har været forudsætningen for, at vi overhovedet har kunnet oprette denne 10. klasse, siger han.

-tibuBrochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene