UgensErhverv.dk

Nedsætter kontingent med seks millioner kroner

Dansk Byggeri nedsætter igen kontingentet, så det bliver billigere for de 6.500 medlemmer at være i organisationen

09-05-2008

Det er tredje gang siden dannelsen af Dansk Byggeri i 2003, at kontingentet bliver sat ned. Baggrunden for nedsættelsen er dels, at Dansk Byggeri er en veldrevet organisation, dels de gode tider i byggeriet.

Nedsættelsen betyder, at alle medlemmer af Dansk Byggeri fra og med den 1. juli 2008 betaler 0,37 % i lønsumskontingent - i stedet for som nu 0,39%.

Grundkontingentet på 6.000 kroner fastholdes, og har været uændret i 5 år.

-tibu
Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene