UgensErhverv.dk

Elevator-virksomhed slår sit navn fast i Danmark

ThyssenKrupp Elevator AG fra Tyskland har med virkning fra 1. maj 2008 overtaget aktierne i FH Elevator a/s

09-05-2008

Med overtagelsen vil ThyssenKrupp Elevator AG fremover være repræsenteret på det danske marked gennem de to selskaber ThyssenKrupp Elevator A/S og FH Elevator A/S.

Selskaberne fortsætter som selvstændige aktieselskaber med forskellige produktlinier, og tilsammen har de nu placeret sig stærkt i top 3 inden for elevatorer og rulletrapper i Danmark.

Siden starten af 1994 har FH Elevator A/S været i en rivende udvikling og er på kort tid vokset til at høre blandt Danmarks største privatejede elevatorfirmaer.

- Vi har nået en størrelse, som kræver overvejelser om hvordan vi dels sikrer vores position på markedet og dels skaber grobund for yderligere vækst. For os er ThyssenKrupp Elevator derfor den helt ideelle samarbejdspartner. Markedsmæssigt supplerer vi hinanden på alle områder og samtidig får vi tilført en betydelig know how i kraft af ThyssenKrupps internationale baggrund og stærke fokus på produktudvikling. Endvidere har jeg rent personligt i forbindelse med ThyssenKrupps overtagelse af mit selskab fået gennemført et nødvendigt generationsskifte, siger FH Elevators grundlægger og ejer Ove Madsen.

Thomas Halken er administrerende direktør for ThyssenKrupp Elevator A/S. Ved overtagelsen tiltrådte Thomas Halken også som administrerende direktør for FH Elevator A/S. Han fortæller, at ThyssenKrupp Elevator har været på udkig efter en ´sund samarbejdspartner´.

- Vi har kigget efter stærke koncepter, en veludbygget serviceafdeling og vækstpotentiale. FH Elevator har en lang række koncepter og kompetencer, som kan videreføres. De er meget stærke på hydrauliske elevatorer, specialløsninger og ikke mindst rådgivning. Noget af det vi har lagt mærke til er, at FH Elevator er i stand til at skabe unikke specialløsninger baseret på standardkomponenter, siger Thomas Halken.

Både Ove Madsen og Thomas Halken ser frem til samarbejdet og de lægger begge vægt på fordelene ved, at FH Elevators A/S tekniske personale får adgang til ThyssenKrupp Elevators internationale test- og udviklingscenter ITS, som ligger i Manchester. ITS uddanner ThyssenKrupp Elevators serviceteknikere og udvikler diagnosticeringsværktøjer til blandt andet hurtig fejlfinding og reparation af alle typer elevatorer inden for de større mærker på markedet.

- Der er ingen tvivl om det giver os et kompetenceløft, som kommer vores kunder til gode, lyder det fra Ove Madsen, der fortsætter som bestyrelsesmedlem i FH Elevator A/S.

-tibu

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene