UgensErhverv.dk

Dansk Byggeris Kloaksektion

Dansk Byggeris Kloaksektion holdt onsdag den 16. juni sin stiftende generalforsamling.

25-06-2004

Der mødte 20 interesserede personer op til generalforsamlingen, der blev holdt i Dansk Byggeris lokaler i København. Ved generalforsamlingen blev følgende valgt til Kloaksektionens første bestyrelse:

Hans Møller, Hansson & Knudsen A/S
Thorkild Larsen, Vodskov Murer- & Entreprenørforretning A/S
Jens Tang Lystbæk, Per Aarsleff A/S
Ejner Rohde, Ejner Rohde, Silkeborg ApS
Sven Hørup, Multilæg ApS
Jørn Berner Pedersen, J. Berner Pedersen Entreprise A/S
Niels Nonnebo, MT Højgaard a/s, Promencon

Som suppleant blev Frank Thomsen fra kloakfirmaet Frank Thomsen ApS valgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Thorkild Larsen som formand og Jørn Berner Pedersen som næstformand.

Den nyvalgte formand, Thorkild Larsen, udtaler, at han glæder sig til arbejdet med opbygning af en ny sektion, idet der er opgaver nok at tage fat på.

Der er eksempelvis mange samfundsinteresser knyttet til kloak- og afløbsområdet, både når det gælder etablering af nye installationer og ikke mindst renovering og fornyelse af det bestående kloaknet. Han henviser i den forbindelse til en netop offentliggjort undersøgelse gennemført af Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet.

Langt de fleste kommuner har problemer med nedslidte kloakker, og i enkelte kommuner er problemet så stort, at 50% eller mere trænger til at blive renoveret eller ligefrem udskiftet.

Samme undersøgelse påpeger, at der i de kommende år, frem mod 2008, skal investeres minimum 1,8 mia. kr. årligt, for at kommunerne kan efterleve den aftale, der blev indgået med Miljøministeriet i 1994. Med et offentligt kloaksystem på 57.000 km - repræsenterende en værdi på 130 mia. kr. - og et privat kloaksystem på 30.000 km er der udsigt til mange renoveringsopgaver i de kommende år.

Kloaksektionen betragter det ligeledes som en væsentlig opgave at understøtte hele arbejdet omkring forankringen af den nye autorisationslov, udvikling af det tekniske grundlag herunder efter- og videreuddannelse af de mange autoriserede virksomheder.

Der er desværre en række eksempler på, at det er nødvendigt at følge konsekvent op overfor de virksomheder, der markedsfører sig som autoriserede, uden at være det. Denne form for falsk markedsføring er branchen simpelt hen nødt til at følge til dørs, ellers trues hele grundlaget for den nye autorisationslov, der blev indført i 2002.

Den nye bestyrelse vil hurtigt efter sommerferien orientere om sin handlings- og aktivitetsplan.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister