UgensErhverv.dk

Storentreprenørs driftsresultat mere end halveret

NCC’s byggeaktiviteter i Danmark har i årets tre første måneder givet en væsentligt lavere indtjening og omsætning i forhold til sidste år

29-04-2008

Regnskabet for NCC Construction Danmark A/S viser, at omsætningen i virksomhedens samlede danske bygge-, anlægs- og boligaktiviteter i første kvartal i år er faldet med 33 %.

Driftsresultatet er faldet fra 12 til fem millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 58 %. Resultater, som administrerende direktør for NCC Construction Danmark, Torben Biilmann, dog tager med sindsro.

– Regnskabet for første kvartal er stadig positivt med et resultat på fem millioner kroner. Bag resultatet
ligger et overskud i entreprenørforretningen, men det samlede resultat er presset af, at boligmarkedet fortsat er meget svagt, siger Torben Biilmann, administrerende direktør for NCC Construction Danmark A/S og medlem af koncernledelsen for NCC A/B.

Han siger dog, at fratrækker man i sammenligningen de grundavancer, NCC havde sidste år, er der tale om en resultatforbedring.

– I den kommende tid vil vi arbejde med at fastholde den positive udvikling i entreprenørydelserne og samtidig konsolidere og tilpasse boligorganisationen til markedssituationen, siger Torben Biilmann.

-tibu

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene