UgensErhverv.dk
Kirker til nye formål

Kirker til nye formål

Arkitektkonkurrence skal give bud på alternativt brug af københavnske kirker

29-04-2008

Københavns Stiftsråd har anbefalet, at 10 københavnske folkekirker tages ud af drift, og dermed kan 10 smukke og spændende bygninger komme til at stå tomme og ubrugte.

Det er baggrunden for, at Lokale- og Anlægsfonden udskriver en international arkitektkonkurrence med det overordnede mål ´at få belyst nye arkitektoniske og brugsmæssige muligheder for bykirken, og hvordan kirkebygningen kan blive mere aktiv i sit nærmiljø.´

Lokale- og Anlægsfonden desuden siden 2003 haft ´udnyttelse af kirker til kultur-, idræts- og fritidsformål´ som indsatsområde.

- Det er oplagt at bruge kirker, som er taget ud af drift, til alternative formål. Bykirkerne ligger perfekt i forhold til potentielle brugere og gæster, og ofte er bygningerne spændende, stemningsfulde og bevaringsværdige, forklarer direktør i Lokale- og Anlægsfonden Torben Frølich.

Arkitektkonkurrencen vil tage udgangspunkt i Gethsemane Kirke på Vesterbro i København. Den ligger ud til Litauensplads, og arkitekterne kan inddrage pladsen i deres forslag.

Både Gethsemane Kirke og Vesterbro Provsti har sagt ja til at være konkurrence objekt, og andre kirker har også vist deres interesse for at drage nytte af konkurrenceresultatetet. Københavns biskop, Erik Norman Svendsen har anbefalet ideen.

Center for Idræt og Arkitektur (CIA) har udviklet forslaget til arkitektkonkurrencen med Kirkefondet og Bygningskultur Danmark.

- I udlandet er mange nedlagte kirker blevet omdannet til kontorer, hoteller og boliger, og vi har også set mange vellykkede eksempler på idræts- og kulturhuse. De ofte store åbne rum lægger op til mange forskellige spændende løsninger, og vi håber, at både danske og udenlandske arkitekter vil skabe mange kreative og nyskabende forslag, som kan tegne fremtiden for de nedlagte kirker i hele landet, fortæller leder af CIA, René Kural.

Arkitektkonkurrencen vil blive udskrevet 28. juli, og resultaterne af konkurrencen vil blive offentliggjort 28. november. De bedste idéprojekter vil indgå i en vandreudstilling og en bog, som kan bringe ideer ud til andre bykirker.

Den samlede præmiesum er på 750.000 kr.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene