UgensErhverv.dk

Få udenlandske bygningsarbejdere har overenskomst

Kun en brøkdel af de ca. 20.000 udenlandske bygningsarbejdere, der arbejder i Danmark, er på overenskomst, vurderer BAT

24-04-2008

Der har i denne uge været skrevet en række historier i medierne om, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande for 90 procents vedkommende er dækket af en overenskomst. Det mener Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) er en sandhed med modifikationer.

Ifølge BAT indeholder opgørelsen nemlig intet skøn over overenskomstdækningen for de bygningsarbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde for udenlandske virksomheder.

BAT har opgjort, at godt 4000 virksomheder var udstationeret i Danmark i 2007 - heraf var godt 3000 inden for bygge- og anlægsbranchen, og at gruppen af udstationerede arbejdstagere indenfor bygge- og anlægsbranchen udgør et sted mellem 17.000 og 22.000 personer.
Heraf er det kun en beskeden andel, der er omfattet af en overenskomst, vurderer BAT, der bl.a. skriver følgende i sin kommentar til de fejlbehæftede nyhedshistorier:

’Udstationerende virksomheder har typisk ikke en overenskomst og ønsker som oftest heller ikke at følge de almindelig gældende danske løn- og arbejdsvilkår. Udstationerede arbejdstagere er således ikke genstand for de historier, der har kørt.

Det gran af sandhed, der er i mediehistorierne om overenskomstdækningen af østeuropæisk arbejdskraft, er, at de danske virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft direkte i deres virksomhed, oftest er underlagt en overenskomst, men det er langt fra det samme som at konkludere, at helt op mod 90% af alle udenlandske arbejdstagere er dækket af en overenskomst.

De udstationerende virksomheder udgør et stadigt stigende problem i forhold til det danske overenskomstsystem. Men også i forhold til dansk lovgivning, myndighedskrav og danske regler i øvrigt udgør udstationering et voldsomt problem.’

-los

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling