UgensErhverv.dk
Kompost og jord kan nu renses i VestjyllandDet har kostet 8-10 mio. kr. at anlægge det nye ko

Kompost og jord kan nu renses i Vestjylland

Et nyt kompost- og jordrensningsanlæg, der kan producere 5000 tons færdig kompost om året, er netop åbnet i Struer

24-04-2008

Et optimalt vækstlag for golfbaner, fodboldbaner, parker og større græsområder i bebyggelser er det, der vil blive produceret på det nye anlæg hver dag. I alt svarer de 5000 tons kompost, der produceres på årsbasis, til den mængde, der bruges til at etablere fire 18-huls golfbaner. Derudover vil anlægget have kapacitet til at rense en dobbelt så stor mængde lettere forurenet jord.

Bag anlægget står et offentligt-privat samarbejde under navnet NomiVækst A/S, der ejes af Nomi i/s, et selskab, der ejes i fællesskab af Holstebro og Struer kommuner, og den privatejede Solum Gruppen, der har aktiviteter indenfor forædling af organisk affald i Danmark, Norge og Sverige.

- I 2006 transporterede Solum Gruppen 10.000 tons kompost over Storebælt, og selv om vi taler om genanvendelse er en sådan trafik på langt sigt selvfølgelig ikke bæredygtig. Kompost skal produceres tæt på hvor det skal bruges, og vi ser derfor gode muligheder for at oprette flere lignende anlæg i samarbejde med andre kommuner og regionale affaldsselskaber i Jylland, siger Knud Hvid Petersen, direktør for NomiVækst A/S.

Genbrug af forurenet jord
Anlægget vil ligeledes kunne håndtere 10.000 tons lettere forurenet jord om året. Den forurenede jord, vil efter rensning kunne anvendes i diverse anlægsprojekter, bl.a. ved anlæggelse af støjvolde.

- Med det nye anlæg har vi i et offentlig-privat samarbejde sikret at organiske ressourcer på afveje bliver udnyttet på optimal vis, og samtidig har vi muliggjort rensning af forurenet jord fra et stort geografisk område, alt sammen til glæde for miljøet, siger bestyrelsesformand for NomiVækst A/S, Palle Meng.

Anlægsomkostningerne for det nye kompost- og jordrenseanlæg er 8-10 mio. kr. Anlægget er beliggende på Affaldscenter Kjærgårdmølle i Fovsing.

-los

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene