UgensErhverv.dk
Arkitektur som nødhjælp

Arkitektur som nødhjælp

Tre danske rådgivere udvikler nødhjælpsboliger til katastrofeområder

23-04-2008

Set i lyset af den seneste forskning inden for klimaforandringer, har videnskaben forudsagt, at flere og større naturkatastrofer vil forekomme hyppigere i fremtiden. Efterspørgslen på midlertidig og permanent genhusning af de katastroferamte er derfor stigende.

For at analysere mulighederne for at lindre dette voksende problem blev dersidst år udskrevet en international arkitektkonkurrence under navnet ARES. Udfordringen blev taget op af Hou + Partnere Arkitekter i et samarbejde med Sloth Møller Rådgivende Ingeniører og konsulentfirmaet PlanMiljø.

Resultatet blev løsningsforslag kaldet ´Delta Shelter, der selv om det ikke blev præmieret, med en enkel og billig løsning svarede på konkurrenceprogrammet.

Udgangspunktet for de danske rådgiveres forslag er et ´enkelttelts-princip´, hvor et enkelt telt danner rammen for én familie. Teltet kan sættes sammen med andre telte for at danne større strukturer, som kan bruges til kommunikationscentre, hospitaler, skoler med mere. Der vil også være mulighed for, at venner og familier kan slå deres telte sammen til én stor bolig.

- ´Delta Shelter´ viste sig som værende fleksibelt, simpelt, billigt og egnet til en midlertidig nødhusning som erstatning for den samfundsstruktur, som fungerede før naturkatastrofen. Det kan uden problemer transporteres og sættes op af to personer i al slags vejr, siger Gert Schneider, som er ingeniør og sektionsleder for anlæg hos Sloth Møller.

Endvidere rummede konkurrencebesvarelsen oplæg og inspiration til genetablering af midlertidige samfundsstrukturer, samt alternativ vand- og strømforsyning, ligesom der var idéoplæg til lavteknologiske sanitære forhold kombineret med biogasproduktion,

I alt var der indsendt 67 forslag til den internationale idékonkurrence. Vinderforslaget kom fra arkitekter fra Portugal med projektet ´Shelter Box´, hvor en container på samme måde som det dankse telt-forslag sættes sammen og danner større eller mindre strukturer.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene