UgensErhverv.dk
Trædag og ny hjemmeside er på trapperne

Trædag og ny hjemmeside er på trapperne

Den nye trænorm og træprodukter i forhold til det nye bygningsreglement er bare et par af emnerne på Trædag 2008

14-03-2008

Træbranchens Oplysningsråd (TOP), der arbejder for at fremme den rette anvendelse af træ og træprodukter, og herigennem medvirke til at udvikle markedet for træ, træprodukter og det træbaserede byggeri, afholder endnu engang Trædag.

Årets Trædag finder sted torsdag d. 27. marts på Hotel Nyborg Strand, og varer fra kl. 11-16.

Formålet med Trædagen er at give deltagerne et overblik over en række aktuelle emner, der hver især påvirker byggeriets og træets vilkår i den kommende tid. Bl.a. er det nye bygningsreglement en realitet, væsentlige europæiske standarder træder snart i kraft, og fremtidens energikrav er for alvor ved at sætte dagordenen.

I løbet af dagen bliver der mulighed for at høre indlæg om:
- Det nye bygningsreglement
- Tæthedskrav og membraner
- Erfaringer med lavenergibyggeri
- Energikrav til vinduer
- Den nye trænorm – EC5
- CE-mærkning af profilbrædder

Deltagelse kræver tilmelding til TOP senest d. 18. marts

Udover planlægningen af Trædagen arbejder TOP også på at åbne en ny hjemmeside, der skal erstatte den nuværende på www.top.dk. Den nye hjemmeside åbner d. 17. april på adresse www.traeinfo.dk.

-los

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge