UgensErhverv.dk

Energisk hus

EnergyFlexHouse skal inspirere virksomheder og forbrugere til energieffektivt byggeri

13-03-2008

Teknologisk Institut har i gang sat projekteringen af et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri i samarbejde med arkitektfirmaet Henning Larsen Architects.


Byggeriet har fået navnet ´EnergyFlexHouse´, og placeres på Teknologisk Instituts eget område i Høje-Taastrup og står færdigt til klimatopmødet i København i december 2009.

Det højteknologiske byggeri skal bringe Danmark i front, hvad angår innovative og energirigtige løsninger til boligen og samtidig styrke danske virksomheders afsætningsmuligheder på de voksende nationale og internationale markeder for energieffektive produkter og - byggeri.

- EnergyFlexHouse skal være en stærk international markering af Danmarks position inden for energisektoren og understøtte den særstatus, som Danmark hidtil har haft på energiområdet gennem en årrække, siger Leif Kirk Thøgersen, der er direktør for divisionen Industri og Energi på Teknologisk Institut.

Visionen er, at EnergyFlexHouse sætter turbo på fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces lige fra design og idéudvikling, udvikling af prototyper og produktmodning til produkternes markedsindtrængen.

- De seneste politiske målsætninger om stadigt øget energieffektivisering og stigende anvendelse af vedvarende energi, betyder, at der skal tænkes nyt på alle fronter, understreger Leif Kirk Thøgersen.

EnergyFlexHouse vil omfatte tre selvstændige bygninger ved siden af hinanden. I ´EnergyFlexLab´ udvikles, testes og demonstreres de nye teknologier og systemer. ´EnergyFlexFamily´ skal bebos af almindelige forbrugere og fungere som afprøvningsfacilitet for de udviklede løsninger. Endelig skal ´EnergyFlexShowroom´ fungere som præsentations- og undervisningslokale.

Byggeriet bliver en udviklingsplatform for energibranchens danske såvel som udenlandske interessenter og leverandører. Idéudviklere, producenter, leverandører, rådgivere, forskningsinstitutioner, videncentre og fonde og også almindelige forbrugere kan fremover hente inspiration til nye energi- og byggeløsninger i EnergyFlexHouse.

- Vi glæder os til dette visionære samarbejde med Teknologisk Institut. Det er afgørende at tænke bæredygtige løsninger med allerede i designprocessen og omsætte dem til god arkitektur, siger adm. direktør Mette Kynne Frandsen fra Henning Larsen Architects, som har designet det nye udviklingshus og tidligere har bygget en række kendte bygninger i København.

Første spadestik til det visionære byggeri tages i første halvdel af 2008. Ingeniørvirksomheden Buro Happold deltager i byggeprojektet.

En række centrale udviklingsforløb i byggeriet medfinansieres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge