UgensErhverv.dk

Vækstmaskine

Danske Trælast A/S har været næsten tavs i de sidste 18 måneder, mens omstillingen fra børsnoteret virksomhed til privatejet har pågået.

23-06-2004

Danske Trælast A/S har været næsten tavs i de sidste 18 måneder, mens omstillingen fra børsnoteret virksomhed til privatejet har pågået.

Af Peter Odsgard

I 2004 forventes koncernens omsætning at blive 16 mia., og der skal indkøbes for 12 mia. Det sidste regnskabsår - havde januar 2004 med og dermed 13 måneder. Resultatet udviste et netto koncernresultat på 305 mio. før skat. I 2002 var det tilsvarende tal 545 mio.

Men her må det huskes, at en januar har 1/15 af årets omsætning, men 1/12 af årets omkostning. Omlægning af regnskabsåret er begrundet i skattemæssige forhold.

At de nye ejere er fuldt tilfredse med udviklingen i koncernen kan tolkes i det forhold, at hele koncernledelsen er intakt.

Strategien er også den samme, som blev forklaret for personalet allerede i 2002.

Danske Trælast understreger stadig den afgørende faktor at være nær kunden, som adm. direktør Steen Weirsøe udtrykker det, ’vores opgave er ikke vognmandskørsel over 600-700 km for at servicere vore kunder. Vi er, hvor kunden bor’.

Steen Weirsøe kunne fortælle, at GDS-markedet i hele norden er i fremgang. Konkurrencen er dog øget væsentligt, og i samtlige lande er mellemstore aktører og frivillige kæder under pres. Danske Trælast taler om kolossalt mange udbydere i norden.

I Danmark, Finland og Sverige ser Danske Trælast en svagt stigende byggeaktivitet, og i Norge opleves en stor stigning.

I Danmark, Finland og Sverige stiger Danske Trælasts salg til de private som resultat af en øget markedsføring fra koncernens side.

I 1. kvartal 2004 var koncernens samlede salg 3.667 mio. En fremgang på 6,4%.

Danske Trælast fremhæver en aftale i Sverige med Skanska, der går ud på at levere til samtlige deres byggepladser. Det fælles mål er i tæt samarbejde at reducere omkostningerne fra producent til montering på arbejdsstedet. Et konstruktivt samarbejde hvor prisen fremkommer ved det mulige flow af materialerne. Og ikke alene på rabat eller bonus.

Færre skal levere mere
Danske Trælast har lagt indkøb væk fra butikkerne til en central indkøbsfunktion, som dog geografisk er placeret 10 steder. Med Århus, Kina og Letland som nogle af yderplaceringerne. Hvor tidligere 90 medarbejdere var inddraget i indkøb på koncernbasis, er dette tal nu øget til 100. Koncernen mente at have branchens bedste indkøbere, så de tilkommende har økonomisk baggrund.

Ole Mikael Jensen, der har titel af Director Group sourcing hos Danske Trælast, fortæller videre, ’pris og bonus har været alt for dominerende i dialogen mellem os og leverandørerne.

Vi har i dag 7000 leverandører på nordisk plan, hvoraf 1350 er leverandøraftaler. Omkring de 1000 af disse leverandører omsætter for mere end 1 mio. DKK med os.

Den største leverandør udgør dog kun tre procent af koncernens samlede køb.

Koncernen styrer i dag 500.000 varenumre, og en gns. forretning lagerfører 10-15.000 varenumre.

Fremtiden er et farvel til ikke værdiskabende mellemhandlere og en øget egenimport. Leverandøraftalerne reduceres fra 1350 til 500, og de skal helst være nordiske.

Det er vores vurdering, at der med denne omlægning kan spares min. 100 mio. DKK årligt. Tilmed skabes der større åbenhed om priser og avancer i byggesektorens forskellige led.

De valgte leverandører får adgang til vores 285 forretninger i Norden og et samspil om at tilbyde kunderne de bedste priser og dermed selv få en større markedsandel.’

Ole Mikael Jensen... ’vil dog ikke bekræfte, at der foruden de nævnte 100 mio. i besparelser ligger 40-50 mio. alene i den øgede kredittid, som udmeldingen fra Danske Trælast til de udvalgte leverandører også indeholder’.

Men 12 mia. i årligt indkøb - og ca. 45 kreditdage yderligere – er en realistisk ramme.

At den konstruktive og effektiviserede handelsform kun skulle give 100 mio., skønner Byggeri.dk som stærkt underdrevet. Inklusive rentefordelen er der tale om et beløb på ikke under 250 mio., som ganske vist skal ses to steder i regnskabet til sin tid.

Medlemskab fastholdes
Danske Trælast vil ikke i sin jagt på at skære i leddene i værdikæden pille ved deres medlemskaber af f.eks. TOP - Træbranchens Oplysningsråd eller TUN Trælasthandlerunionen.

Her har fællesskabet værdiskabende fordele, der kan bruges i hverdagen med kunder og leverandører.

Danske Trælast a/s er igen til salg. De gør det flot derude, men beskedenheden er næsten for overvældende.

Danske Trælast har selv skønnet, at deres nuværende ejerstruktur vil have en varighed af 3-7 år... der er nu gået 18 måneder.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister