UgensErhverv.dk
Shopping for pendlere

Shopping for pendlere

Nyt indkøbscenter ved Glostrup Station indrettet til hurtig handel

11-03-2008

Let tilgængeligt og overskueligt. Det er nøgleordene for udformningen af Glostrups nye indkøbscenter, 2G Shopping, der henvender sig direkte til byens mange pendlere ved at være integreret i den eksisterende S-togsstation som ny hovedindgang til perronerne.

Centerbyggeriet afslutter fornyelsen af bymiljøet omkring Glostrup Station, der har været undervejs siden midten af halvfemserne. Og er del af et større bygningskompleks med lejligheder i en seks etagers, krum boligblok.

2G Shopping, rummer omkring 20 butikker, der er fordelt på 12.000 m2. Dermed bliver centeret aldrig en konkurrent på størrelse og udvalg til det eksisterende Glostrup Storcenter, der med omkring 50 butikker og 40.000 m2 har været omdrejningspunktet for handelslivet i forstaden siden indvielsen i 1972.

Hvad 2G Shopping mangler i udvalg og størrelse, kompenseres der for ved den strategiske placering i byen. Centeret ligger langs med jernbaneterrænet i direkte forlængelse af Glostrups historiske stationsbygning; og hovedindgangen fra den travle busholdeplads på Stationstorvet er samtidig hovedadgangen ned til tunnelen med forbindelsen til perronerne for S-togslinjen.

- Indkøbscenterets primære kundegrundlag vil være de mange travle pendlere, der hver dag benytter Glostrup Station, og det afspejles i indretningen, der tager hensyn til, at pendlerne kun har kort tid til rådighed, når de stiger om mellem bus og tog, forklarer Stig Holmboe fra Holmboe plus Edelved, der efter projektudbudskonkurrence med skitseprojekt vandt opgaven med at udvikle og opføre indkøbscenteret til Fagbladet Byggeri.

- Når man kommer ind i centeret fra Stationspladsen eller med rulletrappen nede fra gangtunnelen, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over udbuddet af butikker, og finde det man søger for så at komme videre hjem eller på arbejde, fortæller Stig Holmboe

På den måde er hovedparten af de anslået 25.000 pendlere, som hver dag benytter Glostrup Station til omstigning eller endestation, potentielle kunder, da de næsten ikke kan undgå at passere gennem eller komme forbi centeret.

Det er dog ikke kun pendlerne, der serviceres med Glostrups nye indkøbscenter. På centerets tagflader og i det indre gårdanlæg er indrettet hele 300 parkeringspladser. På den måde gøres centeret også attraktivt for kunder i bil, og det forventes, at centeret vil tiltrække kunder fra en lang række af omegnskommunerne, der ikke ligger på S-togslinjen.

Muligheden for at komme til centeret i bil er særlig relevant for de tre box-butikker med adgang udefra, da indkøb af dagligvarer, biludstyr og hårde hvidevarer er mere pladskrævende end pendlere almindeligvis vil kunne håndtere.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge