UgensErhverv.dk

SMV’ere får ikke del i udliciteringsboom

25 procent af kommunernes opgaver skal udliciteres i 2010, men det kan være en dårlig nyhed for de mindre håndværksvirksomheder

11-03-2008

75 procent af de nye storkommuner forventer at udlicitere flere opgaver i den nærmeste fremtid. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed for de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne) er, at kommunerne samtidig forventer at udbyde opgaver i større klumper i fremtiden.

Det er nogle af hovedkonklusionerne af Håndværksrådets undersøgelse blandt de tekniske chefer i de nye kommuner, der bl.a. svarer, at mange af de mindre opgaver, som kommunerne tidligere har udbudt, i fremtiden vil blive samlet og udbudt under et i større licitationer.

Samlet set kan det vise sig at være en dårlige nyheder for de mange små og mellemstore håndværkervirksomheder rundt om i landet, som har udført mange mindre opgaver for kommunerne. For nu er der risiko for, at de store udliciteringer målrettes mod de større virksomheder med en stor kapacitet, der kan bygge hele skoler fra fundamentet er lagt til inventaret er købt.

- Det er kommunerne, der udbyder de mindre opgaver i den offentlige sektor, derfor har vi fokus på dem. Undersøgelsen viser, at kommunerne kigger på totalentrepriser, mens vi hellere ser, at opgaverne splittes op i fagentrepriser. Det kan sagtens lade sig gøre uden at det bliver dyrere for kommunen, siger økonom i Håndværksrådet, Mads Engberg.

Uholdbar strategi
Håndværksrådet støtter som udgangspunkt, at flere kommunale opgaver udliciteres, men er ikke begejstret for, at mere end to tredjedele af de kommuner, der forventer mere udlicitering, også forventer, at udliciteringen i fremtiden vil ske i større klumper. Især i det lange løb vil kommunerne ikke få fordel af at udbyde totallicitationerne eller licitationer i større klumper, vurderer Mads Engberg.

- Måske ser det lettere ud set fra indkøbschefens skrivebord, men det er ikke noget, der giver gode vækstbetingelser i kommunen. Det er en meget kortsigtet betragtning, og det er ikke engang sikkert, at kommunerne vil spare penge. På længere sigt er det i hvert tilfælde ikke en holdbar strategi, og kommunerne burde også være interesserede i at vedligeholde det blomstrende erhvervsliv, opfordrer Mads Engberg, der frygter, at udviklingen vil betyde mindre konkurrence og ringere vilkår for de små virksomheder.

En strøm af lukninger
Håndværksrådet opfordrer derfor til, at kommunerne tilrettelægger deres udbud, så flere har mulighed for at byde. Det kan gøres ved bl.a. at opsplitte udbudene i flere mindre dele, ved at gøre det let for konsortier at byde samlet eller ved at lægge vægt på brugen af underleverandører i de tilfælde, hvor opgaverne ikke kan deles op.

- Der har de sidste par år været en meget stor efterspørgsel i privatkundemarkedet, og det har betydet flere nye, mindre virksomheder. Hvis vi ikke skal se en strøm af lukninger, skal kommunernes opgaver gerne fungere som en konjunkturudjævning, der kan hjælpe med at fylde den kapacitet ud, som tabet i privatmarkedet vil give, siger Mads Engberg.

louise@odsgard.dk

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene