UgensErhverv.dk
Energirigtige betonhuse

Energirigtige betonhuse

Tværfagligt projekt viser stort potentiale for lavenergihuse opført med elementer af letklinkerbeton

07-03-2008

Et trekantet parcelhus og et fleksibelt etagehus indgår i et nyt projekt, som Letbetonelementgruppen BIH har taget initiativ til. Formålet er at vise, hvordan kravene til lavenergihuse kan realiseres i byggeri med helvægge af letklinkerbeton.

- Letklinkerbeton har en række kvaliteter, der kan bidrage til at nedsætte energiforbruget i boliger. En af de væsentlige faktorer er letklinkerbetonens varmeakkumulerende egenskaber. Det vil sige, at væggene optager varme i løbet af dagen og langsomt afgiver den, når det bliver køligt om natten, forklarer Erik Fredborg fra BIH.

At det er aktuelt at udvikle lavenergihuse i Danmark, viser regeringsgrundlaget fra efteråret, som lægger op til, at nye bygninger i 2020 skal bruge 75 procent mindre energi end i dag. I projektet anvendes dette kriterium som grundlag for den laveste energiklasse, som kaldes ”lavenergiklasse 0”.

Kendetegnende for lavenergiklasse 0 er, at der stort set ikke skal tilføres energi til opvarmning og nedkøling. Derfor er det afgørende med god isolering, ideel udnyttelse af solvarme og forebyggelse af kuldebroer. Det stiller store krav til både byggematerialer, ingeniørberegninger og arkitektur.

- For at udnytte solen optimalt har vi tegnet et trekantet parcelhus. Trekantens spids vender mod det kolde nord, mens store vinduespartier i den brede sydvendte side åbner for lys og varme, forklarer afdelingsleder for C.F. Møller i Vejle arkitekt Mette Nymann, der har givet det nye parcelhus arbejdstitlen Nordpilen.

Også formen på projektets etagehus er nyskabende. Dette første danske bud på et etagebyggeri i lavenergiklasse 0 er udformet som et smidigt modulsystem, hvor opgangene bruges som fleksibelt bindeled mellem moduler med lejligheder. Dermed kan byggeriet placeres optimalt på byggegrunden med orientering mod syd. Resultatet er attraktive udsigtsboliger med altaner.

- I stedet for traditionelle altaner har vi udviklet en fritstående elementaltan uden på huset, som forbindes til lejlighederne med et lille trin for at undgå kuldebroer. Samtidig fungerer altanerne som solafskærmning om sommeren, forklarer Mette Nymann.

Vejen til realisering af de arkitektoniske visioner går blandt andet via grundige ingeniørberegninger, der tager højde for boligernes samlede energiregnskab. Derfor deltager ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen, som har erfaring med denne type projekter.

Derudover bidrager en række leverandører inden for blandt andet isolering, varmegenvinding og vinduer til projektet med deres ekspertise.

Den tværfaglige tilgang til projektet roses af Statens Byggeforskningsinstitut:

- Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retningen af lavenergiboliger, og allerede nu har en række kommuner øremærket udstykninger til denne type byggeri. Derfor er det rosværdigt at byggebranchen samarbejder på tværs om at udvikle moderne boliger, der både er gode at bo i, smukke at se på, og som er gearet til fremtidens energikrav," siger forskningschef Søren Aggerholm fra SBi.

Leverandører til projektet er Aalborg Portland, Isover, Maxit, Thermisol, Nilan, Sonnenkraft Scandinavia, Vildbjerg Vinduet, Protec Vinduer, Velfac samt BIH´s medlemsvirksomheder.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene