UgensErhverv.dk

Klima- og energiaftalen mødt med positiv respons

Byggeriet kalder regeringens aftale med de politiske partier et tiltrængt og vigtigt skridt

26-02-2008

Forliget om klima og energi baner vejen for at mindske en række af de barrierer, som hidtil har afholdt mange bygningsejere fra at energieffektivisere deres bygninger, mener direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen:

- For byggeerhvervet er regeringens aftale med de politiske partier et tiltrængt og vigtigt skridt for at nå de fastsatte mål på klima- og energiområdet, siger han, og henviser til, at næsten halvdelen af energiforbruget er knyttet til drift af og anvendelse af bygninger.

Mens indsatsen for at gøre nybyggeriet mere energieffektivt kører i et rigtigt spor, har indsatsen i den bestående bygningsbestand stået i stampe i de senere år. Forliget baner vejen for at mindske en række af de barrierer, som hidtil har afholdt mange bygningsejere fra at energieffektivisere deres bygninger. I den forbindelse peger Michael H. Nielsen på beslutningen om at analysere tarifstrukturen på energimarkedet samt spørgsmålet om, hvorledes det kan gøres lettere at energirenovere udlejningsejendomme.

Samtidig sættes der ifølge Dansk Byggeri ind med en række nye initiativer, der vil skabe et bedre beslutningsgrundlag for de enkelte bygningsejere. Det drejer sig om beslutningen om allerede i år at evaluere den eksisterende energimærkningsordning for huse samt at udvikle en strategi for udvikling af et marked for pakkeløsninger i form af de såkaldte ESCO´s.

Også beslutningen om at styrke besparelsesindsatsen i statslige bygninger vækker tilfredshed i byggeriet, som henviser til, at der er tradition for, at offentlige bygherrer påvirker det samlede marked ved at gå forrest i udviklingen.

Om den bebudede styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen, siger Michael H. Nielsen, at det er vigtigt at prioritere demonstrations- og implementeringsprojekter højt:

- På en lang række områder findes den nødvendige teknologi, men at det har knebet med den markedsmæssige udbredelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at aftalen også indeholder etablering af et videncenter for energibesparelser i bygninger samt midler til øget information om de mange energebesparelsesmuligheder, der gemmer sig i bygningsbestanden, siger han.

Dansk Byggeri finder det betryggende, at der hvert år skal gøres status for udviklingen og de igangsatte analyser og initiativer.

- Det vil uden tvivl være nødvendigt med løbende justeringer i nogle af de mange virkemidler, som skal tages i brug, hvis den ønskede effektivisering af energiforbruget i bygninger skal lykkes, siger Michael H. Nielsen.

Væsentlige elementer af betydning for byggeerhvervet:
- Krav om reduktion af energiforbrug i nybyggeri med 25 % i 2010, yderligere 25 % i 2015 og endelig 25 % reduktion i 2020

- Der afsættes fra 2008 årligt 20 mio. kr til kampagner for at fremme energibesparelser i bygninger samt etablering af et videncenter for energibesparelser

- Energiselskaberne forpligtes til fra 2010 at øge deres energibesparelse i slutleddet fra 2,95 PJ til 5,4 PJ. En PJ svarer til energiforbruget i 14.000 parcelhuse

- 30 mio. kr. til udvikling af vedvarende energiteknologier herunder udvikling af løsninger der integreres i bygninger

- 30 mio. kr til fremme af varmepumper i bygninger der i dag opvarmes med individuelle oliefyr

- tibu

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling