UgensErhverv.dk

Boligcontainere på byggepladsen er ok

En adskillelse mellem boligområde og byggeplads er nok til at det er tilladt at bo på samme matrikel som byggepladsen

22-02-2008

’Når der er en klar adskillelse mellem beboelse og byggeplads, er boligforholdene ikke opstillet på byggepladsen, uanset forholdene foregår på samme matrikelnummer.’

Det er konklusionen på en kendelse ved voldgiftsretten, der har behandlet en tvist inden for snedker- og tømrerområdet om, hvorvidt adskillelsen mellem byggeplads og boligområde markeret med et stålhegn, var nok til at adskille beboelse fra arbejdsplads.

I den konkrete sag havde virksomheden opstillet boligcontainerne på nabogrunden umiddelbart op af det grundareal, hvor virksomheden stod for opførelsen af otte boligblokke. Nabogrunden tilhørte kommunen og havde sit eget matrikelnummer.

Virksomheden havde efter gældende regler søgt og fået tilladelse til at opstille boligcontainerne af den lokale kommunes Tekniske Forvaltning, ligesom opstillingen var godkendt af Brandtilsynet.

Fri adgang mellem byggeplads og bolig
Under byggeriet opsatte virksomheden en adskillelse mellem boligområdet og byggepladsen i form af et stålhegn. Herudover var der fri adgang mellem byggepladsen og boligforholdene. Medarbejderne var tilfredse med de opstillede boligcontainere, og forbundet TIB havde under den fagretslige sagsbehandling ingen indsigelser over for indretningen af dem.

Den faglige voldgift handlede derfor alene om boligcontainernes placering i forhold til byggepladsen.

På samme matrikelnummer
I kendelsen fremgik det, at når det i overenskomsten er anført, at boligcontainere ikke må opstilles på ’arbejdspladsen’, er det en følge heraf, at et område med boligcontainere – beboelsesområdet – skal være adskilt fra arbejdspladsen.

Der kan ikke stilles noget krav om, at beboelsesområdet og arbejdspladsen skal være på forskellige matrikelnumre; de kan således begge være på samme matrikelnummer, når blot kravet til adskillelse er opfyldt.
Kravet om adskillelse betyder, at det skal være umiddelbart til at se, at beboelsesområdet ikke er på arbejdspladsen. Adskillelsen mellem boligområde og arbejdsplads kan være f.eks. et hegn, en grøft, en sti eller en vej.

Kravet til adskillelse udelukker ikke, at der trækkes ledninger og rør fra beboelsescontainerne til arbejdspladsen.

Kilde: Dansk Byggeri

-los

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling