UgensErhverv.dk

Byggebranchen kritiserer stop for voksenlærlinge

Flere organisationer i byggeriet stejler over regeringens beslutning om at fjerne ordningen

19-02-2008

Dansk Byggeris Murersektion stiller sig helt uforstående over, at regeringen nu stopper den populære voksenlærlingeordning, hvor ufaglærte over 25 år har mulighed for at blive faglært.

- Vi har i mange år benyttet os af ordningen med stor succes – både for virksomhederne og for lærlingene. Virksomhederne får en veluddannet arbejdsstyrke, og kan dermed forbedre kvaliteten i byggesektoren, mens de ufaglærte i branchen får et uddannelsesløft, fortæller Morten Bo Petersen, formand for Murersektionens Uddannelsesudvalg og formand for det faglige udvalg for murerfaget.

Murersektionen har sammen med 3F netop været med til at omstrukturere mureruddannelsen, så den i henhold til regeringens oplæg giver mulighed for en kortere uddannelse til flisemontør.

- Det betyder, at vi forøger den faglærte arbejdskraft, og samtidig giver ufaglærte medarbejdere, som har været beskæftigede i virksomheden i længere tid, mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Netop her er der en stor mulighed for, at ufaglærte kan få en opkvalificering hurtigere og derved et mindre løntab, som kan have stor betydning for en familie, siger Morten Bo Petersen, og fortsætter:

- Så finder vi det uacceptabelt, at regeringen vælger at stoppe denne ordning, som virksomhederne har taget til sig, og som de kan se værdien af, siger Morten Bo Petersen.

Stopper trods succes
Der kommer ikke flere voksenlærlinge i 2008 – kun hvis man kan finde en ledig, der vil i voksenlære. Pengene til voksenlærlingeordningen for dem, der er i job, er nemlig allerede opbrugt i begyndelsen af februar 2008, fordi rigtigt mange gik i voksenlære i efteråret 2007.

I Håndværksrådet forudser man, at mange voksenlærlinge slet ikke vil få en uddannelse uden ordningen, fordi det er meget svært at få beskæftigede over 25 år til at gå i lære på helt almindelige vilkår.

- Det er simpelt hen så ærgerligt at stoppe en så succesfuld ordning, bare fordi successen er større end forudset og bevillingen opbrugt, lyder det fra Heike Hoffmann, uddannelsespolitisk medarbejder i Håndværksrådet.

Han mener, at voksenlærlingeordningen et rigtigt godt redskab til dem, der ikke gennemførte en uddannelse i deres pureste ungdom.
- Ordningen betyder, at de, der ikke gennemførte en ungdomsuddannelse som helt unge, får en ekstra mulighed for at blive faglærte. Og hvis ikke staten afsætter ressourcer nok til uddannelse på også lidt senere tidspunkter i livet, bliver det meget svært at få 95 % gennem en ungdomsuddannelse, som regeringens målsætning er, siger han.

Yngre fastholdes i ufaglært arbejde
Håndværksrådet vurderer, at personer over 25 år med ufaglært arbejde snarere vil blive dér end at gå i lære, hvis ikke de kan få den ekstra støtte til en voksenlæreplads.
- Det betyder jo på længere sigt, at man simpelt hen ikke har mulighed for at stige på uddannelsesvognen, efter at man er fyldt 25 år. Det harmonerer ikke særligt godt med mantraet om livslang læring, at yngre mennesker fastholdes i ufaglært arbejde, fordi staten ikke har afsat midler nok til at uddanne dem, lyder det fra Heike Hoffmann.

- tibu

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling