UgensErhverv.dk

Travlt byggeår giver stærkt årsregnskab

Bygma Gruppen kommer ud af regnskabsåret 2006/2007 med et resultat, der er øget med 64 mio. kr.

11-02-2008

2006/2007 har været et rigtig godt regnskabsår for Bygma Gruppen A/S, der bl.a. dækker over 43 byggematerialeforretninger i Danmark og fem i Sverige, en grossistdivision samt et agenturselskab.

Før skat er selskabets resultat på 362 mio. kr., mens årets resultat efter skat er på 274 mio. kr. Det giver en vækst i resultatet på 21,6 % svarende til 64 mio. kr. og en egenkapital på 1,3 mia. kr. pr. 30. september 2007.

Også tallene for koncernens omsætning ser ganske fornuftige ud. De er nemlig steget med 521 mio. kr. til 4,78 mia. kr., hvilket er en stigning på 12,2 %.

Antallet af medarbejdere er øget med 54, så koncernen nu beskæftiger 1540 medarbejdere.

Fortsætter ikke opad
Koncernens resultater er så gode i forhold til året før på grund af et stigende aktivitetsniveau og en fastholdelse af dækningsgraden, men vækstkurven kommer formentlig ikke til at fortsætte opad.
Bygma Gruppen forventer ikke samme høje aktivitet indenfor hverken den private eller den professionelle byggesektor for det kommende år, hvilket giver forventninger om en lavere omsætning, og et resultatet der er lavere end det for 2006/2007.

Åbningen af fire nye byggevareforretninger i Danmark i løbet af 2008 forventes at påvirke omsætningen i positiv retning mens resultatet forventes påvirket i negativ retning.

A/S Bygma har til regnskabsåret ændret navn til Bygma Gruppen A/S.

-los

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene