UgensErhverv.dk

Ikke flere penge til voksenlærlinge

Stor tilgang til ordningen i sidste halvdel af 2007 gør, at der ikke kan ansættes nye voksenlærlinge resten af året

07-02-2008

Voksenlærlingeordningen har sejret sig selv ihjel – i hvert tilfælde frem til udgangen af 2008. I forbindelse med velfærdsaftalen fra 2006 blev det aftalt, at tilgangen til voksenlærlinge skulle stoppes, når den samlede bevilling var opbrugt, og Beskæftigelsesministeriet oplyser nu, at den samlede bevilling til voksenlærlinge for 2008 allerede er opbrugt, da der i slutningen af 2007 var stor tilgang til ordningen.

Den nye beslutning kommer efter regeringens forslag til finansloven for 2008, der netop er blevet præsenteret, og her er der altså ikke afsat yderligere penge til at fortsætte succesen. Det ærgrer i den grad Dansk Byggeri.

- Det er helt uventet og meget beklageligt, at Beskæftigelsesministeriet stopper voksenlærlingeordningen. Virksomhederne i byggeriet har stor gavn af ordningen og var netop kommet i gang med at bruge ordningen igen efter stort set at have været udelukket fra ordningen i første halvår 2007 på grund af den nye struktur på beskæftigelsesområdet, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl.

Skaber forvirring
For byggeriet har voksenlærlingeordningen været med til at sikre, at mange af branchens ufaglærte har fået chancen for at tage den erhvervsuddannelse, de ikke fik, da de var unge. Generelt er voksenlærlingeordningen ifølge Dansk Byggeri et vigtigt bidrag til at øge kompetenceniveauet i arbejdsstyrken.

- Den ’stop and go’-politik, som Beskæftigelsesministeriet udøver i forhold til voksenlærlingeordningen, er fuldstændig uforståelig og skaber forvirring blandt virksomheder og medarbejdere. Den ene dag bliver der planlagt voksenlærlingekampagner, og den næste dag smækker man kassen i. Det er ikke troværdig adfærd og harmonerer ikke med regeringens plan om at øge kompetenceniveauet i Danmark, slutter Louise Pihl, der har opbakning fra bl.a. 3F og installatørernes organisation Tekniq.

Ledige over 25 år er fritaget fra den nye bestemmelse, og kan altså fortsat blive voksenlærlinge med et tilskud på 35 kr. i timen i praktikperiodens første 2,5 år, hvis de uddanner sig indenfor et fag, hvor der er akut mangel på arbejdskraft eller risiko for det.

-los

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge