UgensErhverv.dk

Nedgang i byggeriet koster 15.000 jobbet

Nedgangen skyldes især at byggeriet af almene boliger slår alle bundrekorder og at det private boligbyggeri går tilbage

05-02-2008

Efter en periode præget af omsætningsrekorder, må byggeriet indstille sig på, at kurven nu peger nedad. 15.000 medarbejdere må se sig om efter andet arbejde, viser Dansk Byggeris Konjunkturanalyse.

Den nye konjunkturanalyse viser, at aktiviteten i bygge- og anlægssektoren vil falde med sammenlagt 9 % i 2008 og 2009. Det betyder samtidig, at 15.000 ansatte i byggeriet må se sig om efter et nyt job.

- Der er tale om et markant fald, men det skal sammenholdes med, at 2007 satte rekord både aktivitets- og beskæftigelsesmæssigt. Med den tilbagegang vi forventer, vil aktiviteten i 2009 stadig være højere end i 2005. Der er altså ikke udsigt til krise i byggeriet, men nedgangen vil kunne mærkes i virksomhederne, der har vænnet sig til, at hvert år satte nye rekorder, fortæller afdelingschef i Dansk Byggeri, Vibeke Gaardsholt.

Nedgang på 22 procent
Det er især boligbyggeriet, der trækker ned. Hovedparten af nedgangen i år kan tilskrives den kraftige tilbagegang i boligbyggeriet.

- Vi forventer i år en nedgang i antallet af påbegyndte boliger på 22 %, og faldet vil blive fulgt op med et yderligere fald i 2009 på 5 %. Det betyder, at der i 2009 kun vil blive påbegyndt 18.000 boliger mod 32.000 i 2005, hvor boligbyggeriet toppede, siger Vibeke Gaardsholt.

Den kraftige tilbagegang i boligbyggeriet skyldes to ting: Dels en markant tilbagegang i det private boligbyggeri, dels at byggeriet af almene boliger slår nye bundrekorder. Med et alment boligbyggeri på et mere ’almindeligt’ niveau ville det samlede boligbyggeri være 3-4.000 boliger højere.

- Et lille lyspunkt i år er byggeri af administrationsbygninger, som vi forventer vil stige med knap 8 %. Administrationsbyggeriet levede ikke op til forventningerne sidste år. Til gengæld forventer vi, at de byggerier som blev udskudt sidste år gennemføres i år, og det betyder, at vi i år vil se flere byggerier til kontorformål, vurderer afdelingschefen.

Mindre renovering
Den professionelle renoveringsaktivitet forventes at falde med over 5 % frem til 2009. Det betyder, at der skæres 3,4 mia. kr. af produktionen i løbet af de kommende to år, og Dansk Byggeri peger på det træge boligmarked, som trækker renoveringsaktiviteten ned, viser analysen.

- Friværdierne stiger ikke længere så kraftigt, og der handles ikke så mange boliger som tidligere. Det vil gøre boligejerne mere tilbageholdende med at skifte køkkener og renovere badeværelser, forklarer Vibeke Gaardsholt og understreger, at udsigten til en vigende byggeaktivitet ikke ubetinget er et onde.

- Med udsigt til en vigende byggeaktivitet i de kommende år, bliver det nemmere for regeringen at gennemføre sin kvalitetsreform og de påtrængende infrastrukturinvesteringer uden at øge presset på arbejdsmarkedet. Nedgangen i de kommende år vil så at sige give plads til regeringens satsning på at forbedre velfærdens fysiske rammer.

-los

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling