UgensErhverv.dk

Byggeforventninger dårligt fra start i 2008

Opbremsningen på boligmarkedet får forventningerne til at dale

31-01-2008

Danmarks Statistiks konjunkturindikator for byggebranchen faldt fra +3 i december til +1 i januar. Til sammenligning lå årsgennemsnittet på +9 i 2007 og på rekordhøje +21 i 2006.

- Det er en skidt start på 2008 for byggeriets konjunkturbarometer. Barometret udtrykker fremtidsforventningerne for byggeriets virksomheder. Faldet i den sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator underbygger billedet af, at der har fundet en konjunkturvending sted i bygge- og anlægsbranchen. Det er opbremsningen på boligmarkedet - og dermed i nybyggeriet af boliger - som dæmper branchens fremtidsforventninger. Det siger Bo Sandberg, der er økonom i paraplyorganisationen for byggeriets lønmodtagere, BAT-kartellet.

Stikprøven, som danner baggrund for Danmarks Statistiks konjunkturbarometre er indsamlet ultimo december. Dvs. den kraftige finansuro i januar er ikke kommet med i bedømmelsen af forventningerne til fremtiden. Der må derfor i de kommende målinger ventes et yderligere fald i konjunkturindikatorerne over en bred kam dvs. for både service, industri og byggeri.

Billedet vender
De seneste tre år har der været en betydelig overskydende efterspørgsel i byggebranchen. I en sådan situation er det udbudssiden, der sætter den aktivitetsmæssige grænse - dvs. om der kan skaffes tilstrækkeligt arbejdskraft og materialer.

- Nu er billedet ved at vende, således at det i 2008 i højere grad bliver efterspørgslen, der sætter den aktivitetsmæssige grænse. Denne tendens ses meget tydeligt i det nye konjunkturbarometer, hvor indikatoren for byggevirksomhedernes ordrebeholdning nu er helt nede på +1. Der er dog fortsat 20 % af virksomhederne, som angiver mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.

Økonom Bo Sandberg mener dog, at man, inden man maler fanden på væggen, skal have i mente, at en eventuel tilbagegang sker på baggrund af en rekordhøj aktivitet, omsætning og beskæftigelse.

- Det hører også med til billedet, at det kun er ca. 27 % af branchens beskæftigelse, som befinder sig indenfor det meget konjunkturfølsomme nybyggeri, det svarer til ca. 50.000 ud af 182.000 beskæftigede, siger Bo Sandberg.

-tibu

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene