UgensErhverv.dk
CE-mærkning - produkter til afløbsanlægBilledet viser et eksempel på CE-mærkning af en bu

CE-mærkning - produkter til afløbsanlæg

BYG-ERFA blad om anvendelsen af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg.

30-01-2008

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører har der vist sig en del usikkerhed om anvendelse af produkter til afløbsanlæg, der er mærkede i overensstemmelse med de europæiske CE-mærkningsbestemmelser.

For at imødegå dette har BYG-ERFA udgivet et erfaringsblad, der gennemgår de aktuelt CE-mærkede produkter og hvad CE-mærkningen betyder for parternes ansvar i forbindelse med anvendelsen.
Desuden gennemgås sammenhængen mellem CE-mærkning, national bygge- og miljølovgivning, kontrolordninger og frivillige, supplerende mærkningsordninger som VA, Nordic Poly Mark og Betonvarekontrollen.

CE ERSTATTER NATIONAL MÆRKNING
CE-mærket er det eneste obligatoriske overensstemmelsesmærke, der må anvendes inden for EUs indre marked. CE-mærket skal erstatte eksisterende, obligatoriske lovgivningsbaserede mærkningsordninger. CE-mærkning gælder også for produkter, der udelukkende produceres til hjemmemarkedet.

NATIONAL LOVGIVNING
Al anvendelse af byggevarer – også CE-mærkede – er stadigvæk underkastet national lovgivning.
Det betyder, at fx bygge- og miljølovgivningens krav til last, sikkerhed, miljø etc. skal respekteres.

CE-MÆRKEDE PRODUKTER TIL AFLØBSANLÆG
Erfaringsbladet gennemgår myndigheders, bygherrers, rådgiveres og entreprenørers ansvar for:
* at produkterne har den forventede kvalitet,
* at kvaliteten lever op til de hidtidige krav,
* korrekt anvendelse af et ukendt CE-mærket produkt.

Erfaringsbladet orienterer om betydningen af de forskellige produkters attestationsniveau og mærkningsdato orienteres samt om betydningen af de tre frivillige, danske mærkningsordninger.


Se også BYG-ERFAs tema om kloak- og afløbsinstallationer

”CE-mærkning - produkter til afløbsanlæg” [bladnummer (50) 06 10 31] er udarbejdet af centerchef, akademiingeniør Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut og afdelingschef Thomas Bruun, ETA-Danmark

Erfaringsbladet kan købes hos Fonden BYG-ERFA ved bestilling på www.byg-erfa.dk eller på telefon 44 89 06 40.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge