UgensErhverv.dk
Dansk-tysk citybane i Stockholm

Dansk-tysk citybane i Stockholm

Et konsortium med E. Pihl & Søn og Züblin vinder kontrakt på første del af Stockholms nye citybane

30-01-2008

Entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn fortsætter indtoget på det svenske marked. I sidste uge vandt virksomheden kontrakten om en stor fabriksudvidelse og i forvejen anlægger Pihl den nye citybane i Malmø.

Nu er det så citybanen i Stockholm, som Pihl har vundet kontrakt på. Denne gang i et samarbejde med den tyske storentreprenør, Züblin.

Den nye citybane i Stockholm anlægges som en seks kilometer lang jernbanetunnel med to spor under det centrale Stockholm. Pihl og Züblin skal etablere banens første del, en sænketunnel på 370 meter.

Tunnelen kommer til at løbe under Söderströmmen og skal forbinde Söder Mälarstrand med Riddarholmen i Gamla Stan.

Hovedparten af de store tunnelelementer til sænketunnelen bliver udført uden for det centrale Stockholm og siden bugseret til Söderström, hvor elementerne sænkes på plads og sammenkobles til den færdige jernbanetunnel. På den måde skånes miljøet mest muligt, og støjen fra byggepladsen i Stockholms centrum minimeres.

Projektet forventes færdig ved udgangen af 2012. Hele citybanen forventes indviet i 2017. Det samlede projekt forventes at beløbe sig til omkring 15 mia. SEK.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene