UgensErhverv.dk
OPP til veje og broer

OPP til veje og broer

Politisk opbakning til offentligt-private partnerskaber ved infrastrukturprojekter.

30-01-2008

De politiske partier er klar til at støtte op om gennemførelse af større infrastruktur-projekter som offentligt-private partnerskaber - OPP.

Det kom frem ved en konference med netop det emne afholdt af Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Foreningen af Rådgivende Ingeniører med deltagelse af fem trafikpolitiske ordførere.

Udmeldingen er et længe ventet startskud for OPP på infrastruktur-området, forventer Dansk Byggeri.

- På konferencen fik vi slået fast, at der er politisk opbakning til OPP på infrastruktur-området. Det betyder, at der absolut ikke er grund til, at vi venter længere. Der er brug for handling nu, fastslår Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

De deltagende politikere var: Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre, Henriette Kjær fra De Konservative, Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, Jens Christian Lund fra Socialdemokraterne og Pia Olsen Dyhr fra SF.

- De trafikpolitiske ordførere gav udtryk for, at der bør igangsættes et pilotprojekt, så vi kan få konkrete erfaringer på bordet, og alle var interesseret i at få fremskaffet mere viden om udfordringerne og mulighederne ved OPP, herunder en afklaring af skatte- og ejerskabsforholdene. Det er vi meget tilfredse med, og vi forventer, at vi nu får det længe ventede startskud for OPP på infrastruktur-område, siger Michael H. Nielsen.

På konferencen orienterede desuden transportminister Carina Christensen om, at regeringen i den kommende investeringsplan for infrastrukturen vil vurdere, hvilke projekter det vil være relevant at gennemføre som OPP.

Også byggeriets praktikere var repræsenteret på konferencen.

Direktør Flemming Bækkeskov fra Pihl & Søn redegjorde for, at der efterhånden er stor erfaring med og konsensus om OPP-modellen i Europa. Han undrede sig over, at OPP-selskaber i Danmark skal eje anlægget, mens der ikke er samme krav om privat ejerskab i forbindelse med OPP i andre lande.

- nn

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene