UgensErhverv.dk

Middelfart miljø-renoverer

Sparede udgifter til energi finansierer miljøvenlig modernisering af kommunens bygninger.

17-01-2008

Sparede udgifter til energi finansierer miljøvenlig modernisering af kommunens bygninger

Elever og lærere i Middelfart Kommunes skoler kan se frem til at få forbedret indeklimaet. Det bliver ét af resultaterne af et kombineret miljø- og energi¬projekt, hvor sparede udgifter til energi bidrager økonomisk til at modernisere kommunens bygninger.

Middelfart Kommune har indgået aftale med firmaet TAC, der er et såkaldt ESCO (Energy Service Company). TAC deltager som en del af Schneider Gruppen i ´Clinton Climate Initiative´, der skal hjælpe byer verden over med at forbedre energi-effektiviteten i bygninger og reducere udslip af drivhusgas.

Køreplanen i Middelfart er følgende: Først gennemføres en detaljeret analyse af alle bygningerne. Analysen bliver grundlaget for hele miljø- og energiprojektet, der går i gang om et halvt års tid.

Bygninger på i alt ca. 190.000 m2 vil i det næste par år blive omfattet af projektet: Vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, skolefritidsordninger, andre skoler og institutioner, idrætshaller, kulturinstitutioner, ældre- og plejecentre, handicapinstitutioner, administrations¬bygninger mv.

En vigtig del af projektet bliver at modernisere bygningernes tekniske anlæg med blandt andet it-baseret styring af varme, ventilation og belysning. Det sikrer et bedre indeklima og et reduceret energiforbrug.

- Middelfart går ind i projektet for at forbedre miljøet. Det gælder såvel miljøet indenfor i vores bygninger som det omgivende miljø, der i betydeligt omfang påvirkes af CO2 og anden forurening fra varme- og el-forbrug. Det er naturligvis et ekstra plus, at projektet også har økonomiske fordele, siger plan- og byggechef Jørgen Knudsen, Middelfart Kommune.

At energibesparelser betaler sig er ikke noget nyt. Det nye er, at et firma garanterer, at energibesparelserne som minimum finansierer sig selv. TAC har gennemført mange sådanne projekter i svenske kommuner. Typisk går energiforbruget ned med 15 – 30 %. Det gavner miljøet og giver som oftest kommunen en pæn økonomisk gevinst oveni.

Sideløbende med miljø- og energiprojektet vil Middelfart – ligesom en række svenske kommuner har gjort det – investere i andre former for vedligeholdelse og moderniseringer, når nu håndværkerne alligevel skal i gang.

Ved systematisk at gennemgå bygningerne får kommunen nye registreringer og finder nye vedligeholdelsesemner i bygningerne. Dette kan bruges i det videre arbejde med systematisk vedligeholdelse af hele bygningsmassen.

- nn

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling