UgensErhverv.dk

Klimaet skal tænkes ind i fremtidens byggeri

Et treårigt projekt skal sætte fokus på klimaforandringer og innovation i byggeriet

16-01-2008

Fremtidens byggeri vil stå over for krav om klimatilpasning, CO2-reduktion og energibesparelser som følge af klimaforandringerne. Byggesektoren står for en stor del af samfundets energiforbrug til byggeri, opvarmning og ventilation. Flere storme, mere nedbør og flere varme og fugtige somre stiller nye krav til byggeteknik, energiforbrug, ventilation og fugtstyring af vores boliger.

Byggesektoren byder på uanede muligheder for nytænkning. Allerede i dag kendes teknologier som f.eks. solceller, varmepumper, diodelys, brændselsceller, højisolerende komponenter, intelligent energistyring, miljørigtige materialer og konstruktionsprincipper, som vil kunne forvandle bygninger fra energislugere til lavenergihuse, ja endda energiproducerende enheder.

Nu har Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) fået en for-bevilling på 1,1 millioner kroner fra Vækstforum, Region Sjælland, til et treårigt projekt, der skal sætte fokus på klimaforandringer og innovation i byggeriet med udgangspunkt i Region Sjælland, samt opbygge lokal kapacitet hos de involverede kommuner og bygherrer samt hos byggesektorens virksomheder.

Innovation, klima og miljø
Region Sjælland huser i forvejen mange pionerprojekter, der viser store muligheder for at indarbejde energi - og miljøforbedringer i byggeprojekter i et betydeligt større omfang, end det sker i dag.

- Regionen kan skabe attraktive og fremtidssikrede boligmiljøer ved at satse på innovative, klimatilpassede og miljøbevidste byggemetoder og infrastrukturløsninger, både i nybyggeri og i renoveringsprojekter, vurderer lektor Inger Stauning fra Roskilde Universitetscenter.

Projektet hedder KIBS (Klimaforandringer og Innovation i Byggeriet), og involverer forskere fra RUC, DTU, Statens Byggeforskningsinstitut-AAU og konsulenter fra Teknologisk Institut, SYD-TEK og PP Consult.

- KIBS skal bidrage med at identificere nye innovative roller og strategier for den kommunale og regionale by- og boligplanlægning og erhvervsudvikling i regionen. KIBS sigter på at fremme dialog om fremtidige udfordringer for byggeriet i lyset af klimaforandringerne og om muligheder for at udvikle og sprede klima- og miljøorienteret nytænkning blandt byggeriets mange aktører, fortæller Inger Stauning.

Projekt KIBS omfatter 4 delprojekter:
- Klimaforandringernes udfordringer, fremtidens energi- og miljøkrav
- Regionale innovationsnetværk, energi-miljø-integrerede udviklingsstrategier
- Fremtidens byggeteknik, idekatalog og konkretisering
- Forretningsudvikling i byggeriet, fælles mål, innovation og effektivitet

Byggetekniske muligheder
Projektet skal undersøge samarbejdsrelationer og innovationsnetværk i regionen og drage erfaringer af de mange miljø- og energirigtige byggetiltag, der allerede er gennemført.
Projektdeltagerne skal skabe dialog med et antal byggeprojekter, som kan fungere som udstillingsbilleder for udfordringer og muligheder i forbindelse med klimaforandringerne.

Arbejdet skal bl.a. resultere i et katalog over byggetekniske muligheder. Viden om byggetekniske muligheder skal kombineres med indsigt i betingelser for at implementere disse muligheder hos myndigheder, brugere og virksomheder.

Projektet skal således også understøtte forretningsudvikling og kapacitetsopbygning blandt klima- og miljøengagerede virksomheder i regionen og bidrage til regionale og kommunale udviklingsstrategier.

-los

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Rockwool får ny direktør

Rockwool får ny direktør

Jens Birgersson fortsætter som administrerende direktør, indtil Jes Munk Hansen, der i dag er administrerende direktør i Terma, tiltræder i Rockwool senest den 1. september 2024

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 9/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Kan koste dyrt for boligkøbere ikke at skrotte den gamle brændeovn

Ifølge reglerne skal alle boligkøbere oplyse, om der findes brændeovn eller pejseindsats, når de har købt ny bolig. Er brændeovnen fra før 2003, skal den skrottes

Dansk Boligbyg går konkurs

Dansk Boligbyg går konkurs

Ifølge flere medier er Dansk Boligbyg taget under konkursbehandling