UgensErhverv.dk

Rygeforbud på byggepladsen

Fire vægge og et tag udgør et lukket rum og her må ikke ryges, præciserer Arbejdstilsynet.

15-01-2008

Da rygeforbudet på arbejdspladser blev indført i august sidste år, var der enkelte tvivlstilfælde om, hvor rygeforbudet gjaldt.

Rygeloven fastslår, at det som hovedregel er forbudt at ryge indendørs, men hvornår er rummet egentlig lukket i et byggeri under opførelse, og hvornår træder rygelovens forbud derfor i kraft på byggepladsen?

Det har Arbejdstilsynet præciseret i en vejledning:

- Et rum er lukket, når der er opstillet fire vægge og lagt tag eller lignende overdækning. Et rum er ikke lukket, hvis der er tag/overdækning, men ikke fire vægge, hedder det i vejledningen.

Et rum behøver altså ikke have vinduer og døre isat før det regnes som lukket og omfattet af rygeforbudet.

Et stillads med vinterinddækning kan ifølge Arbejdstilsynet i nogle tilfælde sidestilles med ”et lukket rum”, hvor det ikke er tilladt at ryge. Dette vil afhænge af, hvor tæt vinterinddækningen er, således at den kan sidestilles med et ”lukket rum”.

- mir

Brochurer

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

- Det er en milepæl i danmarkshistorien, sagde transportministeren.

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Tidligere direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen opfordrer Bygge- og installationsbranchen til at lytte til de unge, inddrage dem i planlægningen og behandle dem med respekt på byggepladsen og på skolebænken

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Danmarks første motorvejscafé – Storkereden – kommer igen til ære og værdighed efter en omtumlet tilværelse

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.